S 2014:19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Mer information


Fi 2020:04 Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Mer information


Fi 2020:03 Ett moderniserat konsumentskydd

Mer information


Fi 2020:02 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Mer information


Fi 2020:01 Bygglovsutredningen

Mer information