S 2014:19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Mer information


Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Mer information


Fi 2020:11 Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


Fi 2020:10 Bostadsrättsregisterutredningen

Mer information