S 2014:19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Mer information


Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:06 Analys- och utvärderingsutredningen

Mer information


Fi 2017:04 Expertgruppen för digitala investeringar

Mer information


Fi 2017:03 Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare

Mer information


Fi 2017:01 Kommittén om en tydligare budgetprocess

Mer information