Fi 2018:08 Utredningen om grönt sparande

Mer information


Fi 2018:05 Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Mer information


Fi 2018:02 Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Mer information


Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information