Fi 2022:07 En ny förköpslag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erika Björkdahl

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2023.

Mer information


Fi 2022:06 Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Solmaz Fadao Vikström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


Fi 2022:04 Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Haggren

Sekreterare: Anna Döös

Sekreterare: Nina Öhrn Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


Fi 2022:03 En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

Kontaktuppgifter

Ordförande: Håkan Sörman

Sekreterare: Emelie Värja

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Mer information


Fi 2022:02 Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sven Johannisson

Huvud sekreterare: Christina Wejlander

Sekreterare: Victor Frost

Sekreterare: Andreas Vigren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Mer information


Fi 2022:01 Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg

Sekreterare: Jonas Westberg

Sekreterare: Filip Kollén

Sekreterare: Anna Fors

Sekreterare: Sture Hjalmarsson

Sekreterare: Ingela Alverfors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023

Mer information


Fi 2021:12 Resegarantisystemutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Johansson

Sekreterare: Joakim Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023.

Mer information


Fi 2021:11 Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peder Liljeqvist

Sekreterare: Ulrika Matsson

Sekreterare: Christina Söderbäck Hedén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


Fi 2021:10 Utredningen om hantering av EU-medel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Johansson

Sekreterare: Nina Andersson

Sekreterare: Bengt Lewin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


Fi 2021:09 Försöksverksamhetskommittén

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Anders Teljebäck

Huvudsekreterare: Cristina Eriksson Stephanson

Sekreterare: Susanne Widding-Gidlund

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 30 september 2022 lämna en delredovisning av uppdraget att främja och stödja försöksverksamhet som inte kräver
författningsändringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december
2023.

Mer information