Fi 2017:11 Kommittén om ett förändrat reseavdragssystem

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lennart Olsen

Vice ordförande: Gabriella Loman

Sekreterare: Clara Schultz, tfn 08-405 41 66

Sekreterare: Johan Magnander, börjar 2018-01-22

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Mer information


Fi 2017:10 Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Jatko

Huvudsekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt, tfn 08-405 89 17

Sekreterare: Frida-Louise Göransson, börjar 2018-01-22

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

Mer information


Fi 2017:09 UtreUtredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjelsson, tfn 08-405 91 94

Sekreterare: Eva Sartorius

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:08 Utredningen om en översyn av F-skattesystemet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén

Sekreterare: Catarina Fäger, fr.o.m. 2017-12-11

Sekreterare: Liselotte Westerlind, fr.o.m. 2017-12-01

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Mer information


Fi 2017:07 Servicekontorsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Sjöstrand

Huvudsekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Louise Andersson, tfn 08-405 58 13

Sekreterare: Maria Ringvall, tfn 08-405 96 78

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fi 2017:06 Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Urban Karlström

Sekreterare: Charlotta Eriksson, tfn 08-405 56 47

Sekreterare: Johan Wockelberg-Hedlund, tfn 08-405 91 60

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:05 Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Ulfsdotter Forssell

Sekreterare: Jonatan Wahlberg, tfn 08-405 22 71

Sekreterare: Henrik Grönberg, tfn 08-405 86 45

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 15 juni 2018.

Mer information


Fi 2017:04 Expertgruppen för digitala investeringar

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kristina Alsér

Sekretarare: Katarina von Goës, tfn 08-405 50 54

Sekretarare: Anders Nyström, tfn 08-405 45 36

Sekretarare: Matilda Hultgren, tfn 08-405 14 20

Sekretarare: Helena Åman, tfn 08-405 50 67

Sekretarare: Erika Reweli, tfn 08-405 81 40

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Mer information


Fi 2017:03 Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie Jönsson

Sekreterare: Maria Sundberg, tfn 08-405 93 23

Sekreterare: Katarina Fagring, tfn 08-405 32 63

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2018.

Mer information


Fi 2017:02 Kommunutredningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Niklas Karlsson, tfn 08-405 14 90

Huvudsekreterare: Sverker Lindblad, tfn 08-405 23 52

Sekreterare: Henrik Grönberg, tfn 08-405 86 45

Sekreterare: Ulf Tynelius, tfn 08-405 88 61

Sekreterare: Lisa Hörnström,tfn 08-405 30 32

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas den 1 oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 2019.

Mer information