Fi 2021:12 Ett förbättrat resegarantisystem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Johansson

Sekreterare: Joakim Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023.

Mer information


Fi 2021:11 En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peder Liljeqvist

Sekreterare: Ulrika Matsson

Sekreterare: Christina Söderbäck Hedén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


Fi 2021:10 En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


Fi 2021:09 Försöksverksamhet i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Anders Teljebäck

Huvudsekreterare: Cristina Eriksson Stephanson

Sekreterare: Susanne Widding-Gidlund

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 30 september 2022 lämna en delredovisning av uppdraget att främja och stödja försöksverksamhet som inte kräver
författningsändringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december
2023.

Mer information


Fi 2021:08 Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kathrin Flossing

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2023.

Mer information


Fi 2021:07 En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Sekreterare: Emma Annelund

Sekreterare: Pardis Nabavi

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.

Mer information


Fi 2021:06 Vattenfrågor vid planläggning och byggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johanna Söderasp

Huvud sekreterare: Camilla Adolfsson

Sekreterare: Henrik Josefsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2023.

Mer information


Fi 2021:05 Översyn av stödet vid korttidsarbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Rikard Jermsten

vice Ordförande: Annika Sundén

Sekreterare: Evelina Kiviniemi

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den
31 maj 2022.
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2022.

Mer information


Fi 2021:04 Tullbefogenhetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Anna Skytte Spånberg

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 16 maj 2022

Mer information


Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sanner

Sekreterare: Kajsa Kellerborg

Sekreterare: Sandra Backlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022

Mer information