Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Åsa Johansson

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8 Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Fi 2021:01 Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Jenny Ludvigsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:12 Statens roll på betalningsmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Kinberg Batra

Sekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Mer information


Fi 2020:11 Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Nordström

Sekreterare: Markus Ribbing

Sekreterare: Robin Svensén

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Mer information


Fi 2020:10 Ett offentligt register för bostadsrätter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjellson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:09 Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Dahlbom

Sekreterare: Christina Fränngård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Mer information


Fi 2020:08 Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Sekreterare: Elin Persson

Sekreterare: Jonas Edholm

Sekreterare: Eva Lundbäck

Sekreterare: Daniel Santesson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information


Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Skog

Sekreterare: Danielle Zachrisson, tel 08-405 39 04

Sekreterare: Christoffer Carlander, tel 08-405 15 65

Sekreterare: Johan Hedelin, tel 08-405 82 96

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, 08-405 27 13

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Mer information


Fi 2020:05 Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis

Sekreterare: Maria Sundberg

Sekreterare: Mats-Olof Hansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information