Fi 2018:06 Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg

Sekreterare: Annika Aula, börjar 2018-09-10

Sekreterare: Lovisa Hedberg, börjar 2018-09-03

Sekreterare: Elin Berglöf, börjar 2018-08-20

Redovisningsdatum

Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information


Fi 2018:05 Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdsytemen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Marie Begler

Huvudsekreterare: Magnus Arnek, börjar 2018-09-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


Fi 2018:04 Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Anna Hagstad, börjar 2018-09-03

Sekreterare: Helena Henriksson, börjar 2018-09-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Mer information


Fi 2018:02 Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Camilla Gensmann, tfn 08-405 40 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Mer information


Fi 2018:01 Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Ferbe

Huvudsekreterare: Ingrid Strömberg, 08-405 96 92

Sekreterare: Tomas Lindell, tfn 08-405 85 77

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa uppdraget i två delar. Den första delen, som rör ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, ska redovisas senast den 15 juni 2018. Den andra delen som rör åtgärder som t.ex. validering och utbildning och annan kompetensutveckling, ska redovisas senast den 17 december 2018.

Mer information


Fi 2017:11 Reseavdragskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lennart Olsen, tfn 070-263 26 80

Vice ordförande: Gabriella Loman, tfn 08-405 14 99

Sekreterare: Clara Schultz, tfn 08-405 41 66

Sekreterare: Johan Magnander, tfn 08-405 51 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Mer information


Fi 2017:10 Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Jatko

Huvudsekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt, tfn 08-405 89 17

Sekreterare: Frida-Louise Göransson, tfn 08-405 25 83

Sekreterare: Christine Östlund, börjar 2018-08-01

Praktikant: Linn Nilsson, börjar 2018-09-03

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

Mer information


Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjelsson, tfn 08-405 91 94

Sekreterare: Karina Aldén, tfn 08-405 40 46

Sekreterare: Sofie Arvidsson, tfn 08-405 29 61

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:08 F-skatteutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén

Sekreterare: Catarina Fäger, tfn 08-405 81 55

Sekreterare: Liselotte Westerlind, tfn 08-405 36 74

Sekreterare: Christer Persson, tfn 08-405 93 68

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck, börjar 2018-08-27

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Mer information


Fi 2017:06 Analys- och utvärderingsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Urban Karlström

Sekreterare: Charlotta Eriksson, tfn 08-405 56 47

Sekreterare: Johan Wockelberg-Hedlund, tfn 08-405 91 60

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information