Fi 2017:07 Servicekontorsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Sjöstrand

Huvudsekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Louise Andersson, tfn 08-405 58 13

Sekreterare: Maria Ringvall, börjar 2017-11-13

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fi 2017:06 Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Urban Karlström

Sekreterare: Charlotta Eriksson, tfn 08-405 56 47

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:05 Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Ulfsdotter Forssell

Sekreterare: Jonatan Wahlberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 15 juni 2018.

Mer information


Fi 2017:04 Expertgruppen för digitala investeringar

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kristina Alsér

Sekretarare: Katarina von Goës, tfn 08-405 50 54

Sekretarare: Anders Nyström, tfn 08-405 45 36

Sekretarare: Matilda Hultgren, börjar 2017-11-14

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Mer information


Fi 2017:03 Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie Jönsson

Sekreterare: Maria Sundberg, tfn 08-405 93 23

Sekreterare: Katarina Fagring, tfn 08-405 32 63

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2018.

Mer information


Fi 2017:02 Kommunutredningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Niklas Karlsson, tfn 08-405 14 90

Huvudsekreterare: Sverker Lindblad, tfn 08-405 23 52

Sekreterare: Henrik Grönberg, tfn 08-405 86 45

Sekreterare: Ulf Tynelius, tfn 08-405 88 61

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas den 1 oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 2019.

Mer information


Fi 2017:01 Kommittén om en tydligare budgetprocess

Kontaktuppgifter

Ordförande. Urban Hansson Brusewitz, tfn 08-405 57 85

Sekreterare: Niklas Frank, tfn 08-405 86 21

Sekreterare: Elisabeth Sundin, tfn 08-405 13 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Mer information


Fi 2016:15 Riksbankskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Dillén, tfn 08-405 99 42

Sekreterare: Göran Hjelm, tfn 08-405 59 24

Sekreterare: Niklas Schüllerqvist, tfn 08-405 85 09

Sekreterare: Susanna Engdahl, börjar 2017-09-11

Sekreterare: Eva Forssell, börjar 2017-09-01

Sekreterare: Ragnar Olofsson, börjar 2017-09-01

Redovisningsdatum

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna och ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


Fi 2016:14 Utredningen om Gröna obligationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Andersson

Sekreterare: Malou Larsson Klevhil, tfn 08-405 32 17

Sekreterare: Niklas P Johansson, tfn 08-405 58 18

Sekreterare: Daniel Fast, tfn 08-405 80 13

Sekreterare: Ninh Hoang

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Mer information


Fi 2016:13 Utredningen om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Sekreterare: Sara Markstedt, tfn 08-405 83 68

Sekreterare: Ingela Alverfors, tfn 08-405 84 64

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 12 96

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

Mer information