Fi 2018:02 Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Camilla Gensmann, tfn 08-405 40 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Mer information


Fi 2018:01 Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Ferbe

Huvudsekreterare: Ingrid Strömberg

Sekreterare: Tomas Lindell, börjar 2018-04-16

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa uppdraget i två delar. Den första delen, som rör ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, ska redovisas senast den 15 juni 2018. Den andra delen som rör åtgärder som t.ex. validering och utbildning och annan kompetensutveckling, ska redovisas senast den 17 december 2018.

Mer information


Fi 2017:11 Reseavdragskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lennart Olsen, tfn 070-263 26 80

Vice ordförande: Gabriella Loman, tfn 08-405 14 99

Sekreterare: Clara Schultz, tfn 08-405 41 66

Sekreterare: Johan Magnander, tfn 08-405 51 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Mer information


Fi 2017:10 Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Jatko

Huvudsekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt, tfn 08-405 89 17

Sekreterare: Frida-Louise Göransson, tfn 08-405 25 83

Sekreterare: Lars Lundberg, tfn 08-405 48 38

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

Mer information


Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjelsson, tfn 08-405 91 94

Sekreterare: Karina Aldén, tfn 08-405 40 46

Sekreterare: Sofie Arvidsson, tfn 08-405 29 61

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:08 Utredningen om en översyn av F-skattesystemet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén

Sekreterare: Catarina Fäger, tfn 08-405 81 55

Sekreterare: Liselotte Westerlind, tfn 08-405 36 74

Sekreterare: Christer Persson, tfn 08-405 93 68

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Mer information


Fi 2017:07 Servicekontorsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Sjöstrand

Huvudsekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Louise Andersson, tfn 08-405 58 13

Sekreterare: Maria Ringvall, tfn 08-405 96 78

Sekreterare: Christian Frants

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fi 2017:06 Analys- och utvärderingsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Urban Karlström

Sekreterare: Charlotta Eriksson, tfn 08-405 56 47

Sekreterare: Johan Wockelberg-Hedlund, tfn 08-405 91 60

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Fi 2017:05 Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Ulfsdotter Forssell

Sekreterare: Jonatan Wahlberg, tfn 08-405 22 71

Sekreterare: Henrik Grönberg, tfn 08-405 86 45

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 15 juni 2018.

Mer information


Fi 2017:04 Expertgruppen för digitala investeringar

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kristina Alsér

Sekretarare: Katarina von Goës, tfn 08-405 50 54

Sekretarare: Anders Nyström, tfn 08-405 45 36

Sekretarare: Matilda Hultgren, tfn 08-405 14 20

Sekretarare: Helena Åman, tfn 08-405 50 67

Sekretarare: Erika Reweli, tfn 08-405 81 40

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Mer information