Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sanner

Sekreterare: Kajsa Kellerborg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022

Mer information


Fi 2021:02 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofie Nordström

Sekreterare: Niklas Schüllerqvist

Sekreterare: Jill Billborn

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


Fi 2021:01 2021 års grupptalanutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Renfors

Sekreterare: Jenny Ludvigsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:12 Betalningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Kinberg Batra Huvudsekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt Sekreterare: Ragnar Olofsson Sekreterare: Katja Rehnberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Mer information


Fi 2020:11 Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Nordström

Sekreterare: Markus Ribbing

Sekreterare: Robin Svensén

Sekreterare: Katja Lepola

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Mer information


Fi 2020:10 Bostadsrättsregisterutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjellson

Sekreterare: Linda Holmström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:09 Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Dahlbom

Sekreterare: Christina Fränngård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Mer information


Fi 2020:08 Utredningen om nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson

Sekreterare: Carl Holmberg (start 1 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Sekreterare: Elin Persson

Sekreterare: Jonas Edholm

Sekreterare: Eva Lundbäck

Sekreterare: Daniel Santesson

Sekreterare: Eva Lundbäck (8 mars 2021)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information


Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Skog

Sekreterare: Danielle Zachrisson, tel 08-405 39 04

Sekreterare: Christoffer Carlander, tel 08-405 15 65

Sekreterare: Johan Hedelin, tel 08-405 82 96

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, 08-405 27 13

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Mer information