Fi 2021:04 Utredningen om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Anna Skytte Spånberg

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 16 maj 2022

Mer information


Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sanner

Sekreterare: Kajsa Kellerborg

Sekreterare: Sandra Backlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022

Mer information


Fi 2021:02 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Huvudsekreterare: Niklas Schüllerqvist

Sekreterare: Sofie Nordström

Sekreterare: Jill Billborn

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


Fi 2021:01 2021 års grupptalanutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Renfors

Sekreterare: Jenny Ludvigsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:12 Betalningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Kinberg Batra

Huvudsekreterare: Fredrik Wiklund Bystedt

Sekreterare: Ragnar Olofsson

Sekreterare: Katja Rehnberg

Sekreterare: Peter Svensson

Sekreterare: Maia Drangel Wallbrand

Sekreterare: Sara Vinnefors

Sakkunniga:

Sinan Akdag
Bo Becker
Rickard Eriksson
Anna Felländer
Louise Grabo
Ingela Grönquist
Thomas Hagberg
Fredrika Hed Rosén
Eva Julin
Bengt Nilervall
Per Sonnerby
Max Brimberg
Aron Verständig
Elin Wihlborg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Mer information


Fi 2020:11 Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Nordström

Sekreterare: Markus Ribbing

Sekreterare: Robin Svensén

Sekreterare: Katja Lepola

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Mer information


Fi 2020:10 Bostadsrättsregisterutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjellson

Sekreterare: Linda Holmström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information


Fi 2020:09 Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Dahlbom

Sekreterare: Christina Fränngård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Mer information


Fi 2020:08 Utredningen om nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson

Sekreterare: Carl Holmberg (start 1 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


Fi 2020:07 Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Sekreterare: Elin Persson

Sekreterare: Jonas Edholm

Sekreterare: Eva Lundbäck

Sekreterare: Daniel Santesson

Sekreterare: Eva Lundbäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information