N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Åsa V Johansson, tfn 08-405 87 84

Sekreterare: Marja Lundgren, tfn 08-405 94 05

Sekreterare: Jonas Hammarlund, tfn 08-405 50 52

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, tfn 08-405 27 13

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Den 20 december 2017 överlämnade kommittén sitt första delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan.

Den 20 juni 2018 överlämnade kommittén sitt andra delbetänkande Resurseffektiv användning av byggmaterial.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 072-208 42 54

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Katarina Schylberg, tfn 08-405 84 70

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2019:06 Utredningen om skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Sekreterare: Jenny Lundahl, tfn 08-405 24 11

Redovisningsdatum

Uppdraget beräknas vara slutfört 6 augusti 2020.

Mer information


Fi 2019:04 Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Ågren, tfn: 08-4055084

Sekreterare: Johan Hedelin, tfn: 08-4058296, börjar 2019-10-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Fi 2019:03 Rut-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Rehnberg

Sekreterare: Catarina Fäger, tfn: 08-4058501

Sekreterare: Trine Daleng, börjar 2019-10-01

Sekreterare: Jenny von Greiff, tfn: 08-4052922

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.

Mer information


Fi 2019:02 Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad

Sekreterare: Camilla Gensmann

Sekreterare: Johan Lycke

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Mer information


Fi 2019:01 Utredningen om skatt på farliga kemikalier i kläder och skor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabriella Loman, tfn: 08-4051499

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson, tfn: 08-4051678

Sekreterare: Jerker Forssell, tfn: 08-4053971

Sekreterare: David Granlund, tfn: 08-4058422

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020

Mer information


Fi 2018:12 Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn 08-405 89 92

Sekreterare: Magnus Georgsson, tfn 08-405 86 76

Sekreterare: Katja Moll Forsström, tfn 08-405 86 46

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


Fi 2018:10 Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare. Birgitta Böhlin, börjar 2019-08-15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Mer information


Fi 2018:09 Bilpoolsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis, tfn 08-405 14 23

Sekreterare: Maria Sundberg, tfn 08-405 93 23

Sekreterare: Carl Holmberg, börjar 2019-04-23

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2019.

Mer information