Fi 2018:11 Kommittén om ökad statlig verksamhet i Härnösand

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ingegerd Palmér

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2019.

Mer information


Fi 2018:08 Utredningen om grönt sparande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Pettersson

Sekreterare: Marcus Andersson

Sekreterare: Sandra Friman-Clausen Engel, tfn 08-405 17 99

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

Mer information


Fi 2018:07 Jämlikhetskommissionen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Per Molander, f.d. generaldirektör

Sekreterare: Kristian Persson Kern, tfn 08-405 92 27

Sekreterare Tove Eliasson, tfn 08-405 36 62

Sekreterare Frida Widmalm, börjar 2019-01-01

Ledamot: Anna Balkfors, strateg

Ledamot: Anders Björklund, professor emeritus

Ledamot: Anna Hedborg, f.d. generaldirektör

Ledamot: Helena Holmlund, docent

Ledamot: Olle Lundberg, professor

Ledamot: Clas Olsson, generaldirektör

Expert: Mats Johansson, Finansdepartementet

Expert: Ruth-Aïda Nahum, Finansdepartementet

Redovisningsdatum

Kommissionens arbete ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Mer information


Fi 2018:06 Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg

Huvudsekreterare: Elin Berglöf, tfn 08-405 38 14

Sekreterare: Annika Aula, tfn 08-405 13 89

Sekreterare: Lovisa Hedberg, tfn 08-405 20 56

Sekreterare: Stefan Oscarson, tfn 08-405 34 46

Redovisningsdatum

Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information


Fi 2018:05 Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdsytemen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Marie Begler, tfn 08-405 27 59

Huvudsekreterare: Magnus Arnek, tfn 08-405 36 83

Sekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Anna Fridh Welin, tfn 08-405 38 44

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


Fi 2018:04 Idéburna aktörer i välfärden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Samuel Engblom, tfn 08-405 18 43
samuel.engblom@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Anna Hagstad, tfn 08-405 33 07
anna.hagstad@regeringskansliet.se

Sekreterare: Helena Henriksson, tfn 08-405 53 49
helena.henriksson@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Mer information


Fi 2018:03 Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Sekreterare: Daniel Rinder, tfn 08-405 35 31

Sekreterare: Susanne Ellegård, tfn 08-405 26 62

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2018:02 Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Camilla Gensmann, tfn 08-405 40 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Mer information


Fi 2018:01 Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Ferbe

Sekreterare: Tomas Lindell, tfn 08-405 85 77

Redovisningsdatum

Utredaren ska redovisa uppdraget i två delar. Den första delen, som rör ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, ska redovisas senast den 15 juni 2018. Den andra delen som rör åtgärder som t.ex. validering och utbildning och annan kompetensutveckling, ska redovisas senast den 17 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 17 februari 2019.

Mer information


Fi 2017:11 Reseavdragskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lennart Olsen, tfn 070-263 26 80

Vice ordförande: Gabriella Loman, tfn 08-405 14 99

Sekreterare: Clara Schultz, tfn 08-405 41 66

Sekreterare: Johan Magnander, tfn 08-405 51 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Mer information