Fi 2018:12 Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn 08-405 89 92

Sekreterare: Magnus Georgsson, tfn 08-405 86 76

Sekreterare: Katja Moll Forsström, tfn 08-405 86 46

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Mer information


Fi 2018:11 Kommittén om ökad statlig verksamhet i Härnösand

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ingegerd Palmér

Sekreterare: Svante Eriksson, börjar 2019-03-01

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2019.

Mer information


Fi 2018:09 Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpooltjänster

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Maria Sundberg, 08-405 93 23

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2019.

Mer information


Fi 2018:08 Utredningen om grönt sparande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Pettersson

Sekreterare: Marcus Andersson

Sekreterare: Sandra Friman-Clausen Engel, tfn 08-405 17 99

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

Mer information


Fi 2018:07 Jämlikhetskommissionen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Per Molander, f.d. generaldirektör

Sekreterare: Kristian Persson Kern, tfn 08-405 92 27

Sekreterare Tove Eliasson, tfn 08-405 36 62

Sekreterare Frida Widmalm, tfn 08-405 24 26

Ledamot: Anna Balkfors, strateg

Ledamot: Anders Björklund, professor emeritus

Ledamot: Anna Hedborg, f.d. generaldirektör

Ledamot: Helena Holmlund, docent

Ledamot: Olle Lundberg, professor

Ledamot: Clas Olsson, generaldirektör

Expert: Mats Johansson, Finansdepartementet

Expert: Ruth-Aïda Nahum, Finansdepartementet

Redovisningsdatum

Kommissionens arbete ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Mer information


Fi 2018:06 Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg

Huvudsekreterare: Elin Berglöf, tfn 08-405 38 14

Sekreterare: Annika Aula, tfn 08-405 13 89

Sekreterare: Lovisa Hedberg, tfn 08-405 20 56

Sekreterare: Stefan Oscarson, tfn 08-405 34 46

Sekreterare: Jonas Westberg, tfn 08-405 33 26

Redovisningsdatum

Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information


Fi 2018:05 Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdsytemen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Marie Begler, tfn 08-405 27 59

Huvudsekreterare: Magnus Arnek, tfn 08-405 36 83

Sekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Anna Fridh Welin, tfn 08-405 38 44

Sekreterare: Lena Möller, tfn 08-405 82 25

Sekreterare: Marie Nordmarc, tfn 08-405 29 97

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


Fi 2018:04 Idéburna aktörer i välfärden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Samuel Engblom, tfn 08-405 18 43
samuel.engblom@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Anna Hagstad, tfn 08-405 33 07
anna.hagstad@regeringskansliet.se

Sekreterare: Helena Henriksson, tfn 08-405 53 49
helena.henriksson@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Mer information


Fi 2018:03 Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Sekreterare: Daniel Rinder, tfn 08-405 35 31

Sekreterare: Susanne Ellegård, tfn 08-405 26 62

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2018:02 Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Camilla Gensmann, tfn 08-405 40 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Mer information