Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 072-208 42 54

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Katarina Schylberg, tfn 08-405 84 70

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2019:10 Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Nygren

Sekreterare: Åsa Lööw

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:09 Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera och analysera den
grundläggande strukturen för beskattning av enskilda näringsidkare inom det konventionella systemet för inkomstbeskattningen ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 september 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Mer information


Fi 2019:09 Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Eng, tfn: 08-405 22 64

Sekreterare: Nina Öhrn Karlsson,

Sekreterare: Niklas Lindeberg, tfn: 08-405 18 06

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera och analysera den
grundläggande strukturen för beskattning av enskilda näringsidkare inom det konventionella systemet för inkomstbeskattningen ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 september 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Mer information


Fi 2019:08 Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Barbro Thorblad, tfn: 08-405 93 75

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn: 08-405 89 92

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2019:07 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christer Silfverberg

Sekreterare: Stina Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:06 Utredningen om skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Sekreterare: Jenny Lundahl, tfn 08-405 24 11

Sekreterare: Elisabet Kock, börjar 2019-11-01

Redovisningsdatum

Uppdraget beräknas vara slutfört 6 augusti 2020.

Mer information


Fi 2019:05 Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Almgren

Sekreterare: Jonatan Lundqvist, tfn 073 – 313 51 80
jonatan.lundqvist@regeringskansliet.se

Sekreterare: Anna Svedjevik, tfn 073 – 098 59 39
anna.svedjevik@regeringskansliet.se

Postadress: c/o Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå
Paket och besöksadress: Bankgatan 3, 903 25 Umeå.

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information


Fi 2019:04 Typhusutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Ågren, tfn: 08-4055084

Sekreterare: Johan Hedelin, tfn: 08-4058296

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, tfn 073-084 59 11

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Fi 2019:03 Rut-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Rehnberg

Sekreterare: Catarina Fäger, tfn: 08-405 85 01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.

Mer information