Fö 2021:02 Utredningen om totalförsvarsanalys

Mer information


Fö 2020:01 Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete

Mer information


Fö 2019:01 Cybersäkerhetsutredningen


Fö 2018:01 Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet

Mer information


Fö 2017:03 Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Mer information


Fö 2017:01 En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

Mer information


Fö 2016:02 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

Mer information


Fö 2016:01 Totalförsvarsdatautredningen

Mer information


Fö 2015:04 Utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

Mer information