Fö 2014:01 Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Mer information


Fö 2013:02 Investeringsplanering för försvarsmaterial

Mer information


Fö 2013:01 Genomförande av Seveso III-direktivet

Mer information


Fö 2012:03 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden

Särskild utredare: Ann-Louise Eksborg, generaldirektör
Sekreterare: Ann-Kristin Lidström, tfn 08-405 90 43
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 22 mars 2013.

Mer information


Fö 2012:03 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden

Mer information


Fö 2012:02 Utredningen om skydd för geografisk information

Särskild utredare: Ingvar Åkesson
Sekreterare: Hanna Borén, tfn 031-701 53 65
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se
Direktiv 2012:69
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 28 juni 2013.


Fö 2012:02 Utredningen om skydd för geografisk information

Mer information


Fö 2012:01 Disciplinansvarsutredningen

Särskild utredare: Runar Viksten
Sekreterare: Pernilla Arrland, tfn 08-405 90 42
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se
Direktiv 2012:40
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 juni 2013.

Mer information