Fö 2015:02 2015 års personalförsörjningsutredning

Redovisningsdatum


Mer information


Fö 2015:01 Översyn av materiel- och logistikförsörjningen

Mer information


Fö 2014:03 Utredningen Översyn av generalläkarfunktionen

Mer information


Fö 2014:01 Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Mer information


Fö 2013:02 Investeringsplanering för försvarsmaterial

Mer information


Fö 2013:01 Genomförande av Seveso III-direktivet

Mer information


Fö 2012:03 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden

Särskild utredare: Ann-Louise Eksborg, generaldirektör
Sekreterare: Ann-Kristin Lidström, tfn 08-405 90 43
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 22 mars 2013.

Mer information


Fö 2012:03 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden

Mer information