Fö 2012:02 Utredningen om skydd för geografisk information

Särskild utredare: Ingvar Åkesson
Sekreterare: Hanna Borén, tfn 031-701 53 65
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se
Direktiv 2012:69
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 28 juni 2013.


Fö 2012:02 Utredningen om skydd för geografisk information

Mer information


Fö 2012:01 Disciplinansvarsutredningen

Särskild utredare: Runar Viksten
Sekreterare: Pernilla Arrland, tfn 08-405 90 42
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se
Direktiv 2012:40
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 juni 2013.

Mer information


Fö 2011:04 Alarmeringstjänstutredningen

Särskild utredare: Marie Hafström, f.d. generaldirektör,
tfn 08-405 21 87
Huvudsekreterare: Ingrid Strömberg,
tfn 08-405 58 92, 072-741 95 59
Sekreterare: Kristina Bram, tfn 08-405 12 23
Sekreterare: Joakim Beck-Friis, tfn 08-405 47 84
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 april 2013.

Mer information


Fö 2011:04 Alarmeringstjänstutredningen

Mer information


Fö 2011:02 En effektiv Sevesolagstiftning

Särskild utredare: Maj Johansson
Sekreterare: Anna Tengberg, tfn 08-405 35 72
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se
Direktiv 2011:72, 2012:5, 2012:110
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 mars 2013.

Mer information


Fö 2011:01 Utredningen om utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser

Mer information