Fö 2021:01 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Sekreterare: Jessica Öhlund Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Mer information


Fö 2020:02 En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Olof Oddbjörn
olof.oddbjorn@regeringskansliet.se, 070-5792064

Sekreterare: Peter Elmlund
peter.elmlund@regeringskansliet.se, 070-6826371

Sekreterare: Ann Lundberg
ann.lundberg@regeringskansliet.se, 072-2176747

 

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2022.

Mer information