Fö 2018:01 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Patrik Asplund, börjar 2019-06-03

Sekreterare: Nina Hellstrand Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Christina Wilén, tfn 08-405 49 53

Sekreterare: Martin Allard, tfn 08-405 23 74

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.

Mer information


Fö 2017:02 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Huvudsekreterare: Key Hedström

Sekreterare: Helena Wedlin Swedenborg, tfn 08-405 97 49

Sekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 93 76

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019.

Mer information