Fö 2015:04 Utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Jermsten, justitieråd

Sekreterare: Réka Gödri-Mártis, tfn 08-405 32 55

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2016.

Mer information


Fö 2015:03 Utredningen forskning och utveckling på försvarsområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn von Sydow

Sekreterare: Silva Toikka, tfn 08- 405 25 93

Sekreterare: Katarina Wilhelmsen, tfn 08-405 11 72

Sekreterare: Thomas Wallander, tfn 08- 405 55 48

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2016.

Mer information


Fö 2015:02 2015 års personalförsörjningsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Annika Nordgren Christensen, tfn 08-405 83 23

Sekreterare: Carl van Duin, tfn 08-405 81 86

Sekreterare: Lisa Ahlström, tfn 08-405 18 43

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2016.

Mer information


Fö 2015:01 Översyn av materiel- och logistikförsörjningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingemar Wahlberg

Sekreterare: Robert Ihrfors, tfn 08-405 20 14

Sekreterare: Katarina Johansson, tfn 08-405 27 50

Sekreterare: Ellen Rova, tfn 08-405 82 55

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2016.

Mer information