Fö 2017:03 Utredningen Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingvar Åkesson, tfn 08-405 89 08

Sekreterare: Alexander Lundén, tfn 08-405 93 42

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fö 2017:02 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Huvudsekreterare: Key Hedström

Sekreterare: Helena Wedlin Swedenborg, tfn 08-405 97 49

Sekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 93 76

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019.

Mer information


Fö 2017:01 En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingvar Åkesson, tfn 08-405 89 08

Sekreterare: Ann-Christine Johansson, tfn 08-405 86 93

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2018.

Mer information


Fö 2016:02 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingemar Wahlberg, tfn 08-405 82 89

Huvudsekreterare: Patrik Asplund, tfn 08-405 26 87

Sekreterare: Sven Holmberg, tfn 08-405 85 75

Sekreterare: Maria Björkman, tfn 08-405 99 45

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2018.

Mer information


Fö 2016:01 Totalförsvarsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabet Reimers

Sekreterare: Annelie Roslund, tfn 08-405 88 32

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 4 december 2017.

Mer information