Fö 2017:03 Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingvar Åkesson, tfn 08-405 89 08

Sekreterare: Alexander Lundén, tfn 08-405 93 42

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fö 2017:02 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Huvudsekreterare: Key Hedström

Sekreterare: Helena Wedlin Swedenborg, tfn 08-405 97 49

Sekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 93 76

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019.

Mer information