Fö 2018:01 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Sekreterare: Nina Hellstrand Nordengren

Sekreterare: Christina Wilén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.

Mer information


Fö 2017:02 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Huvudsekreterare: Key Hedström

Sekreterare: Helena Wedlin Swedenborg, tfn 08-405 97 49

Sekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 93 76

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019.

Mer information