I 2022:03 Utvecklad reglering och styrning av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erik Janzon

Huvudsekreterare: Wenche Skoglund

Sekreterare: Eva Maria Broberg Lennartsson

Sekreterare: Philip Levin

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Mer information


I 2022:01 Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Huvudsekreterare: Daniel Waluszewski, 08-405 14 52

Sekreterare: Johan Carlsson

Sekreterare: Susanna Angantyr

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


I 2021:01 Vita certifikat

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Enander

Huvudsekreterare: Tea Alopaeus
08-405 82 90

Sekreterare: Helena Leander
08-405 97 85

Sekreterare: Göran Heldesten
Börjar i utredningen 2022-09-01

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information


I 2020:03 Postfinansieringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Martin Nilsson
08-405 58 01
0730-609 399
martin.nilsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sofie Sandell
08-405 94 02
073-0607867
sofie.sandell@regeringskansliet.se

Sekreterare: Helen Forslind
08-4059152
072-5654929
helen.forslind@regeringskansliet.se

Sekreterare: Lena Hägglöf
08-4052329
070-2089785
lena.hagglof@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Mer information