N 2018:01 Utredning om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erland Olausson

Sekreterare: Bo Vikström, tfn 08-405 36 94

Sekreterare: Anna Niklasson, tfn 08-405 12 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2019.

Mer information


M 2018:06 Biogasmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Westlund

Huvudsekreterare: Roger Berggren, tfn 08-405 56 33

Sekreterare: Robin Jacobsson, tfn 08-40 98 98

Sekreterare: Liv Lundberg, tfn 08-405 80 44

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information