I 2022:01 Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


I 2021:01 Vita certifikat

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Enander

Huvudsekreterare: Tea Alopaeus
08-405 82 90

Sekreterare: Helena Leander
08-405 97 85

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information


I 2020:03 Postfinansieringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Martin Nilsson
08-405 58 01
0730-609 399
martin.nilsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sofie Sandell
08-405 94 02
073-0607867
sofie.sandell@regeringskansliet.se

Sekreterare: Helen Forslind
08-4059152
072-5654929
helen.forslind@regeringskansliet.se

Sekreterare: Lena Hägglöf
08-4052329
070-2089785
lena.hagglof@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Mer information