N 2018:01 Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erland Olausson

Sekreterare: Bo Vikström, tfn 08-405 36 94

Sekreterare: Anna Niklasson, tfn 08-405 12 47

Sekreterare: Lars Spångberg

Redovisningsdatum

Utredningens genomförandetid förlängs med tre månader och ska efter regeringens beslut om förlängning redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Ardhede

Sekreterare: Eva Sartorius

Sekreterare: Philip Levin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information


I 2019:04 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Catarina Barketorp, tfn: 018-431 60 32

Huvudsekreterare: Nina Andersson, tfn: 08-405 36 99

Sekreterare: Susanna Angantyr, tfn: 08-405 55 40

Sekreterare: Anna Blomdahl, tfn: 08-405 56 44

Redovisningsdatum

Deluppdraget att föreslå en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet samt uppdraget att utreda införande av trafiksäkerhetskontrollanter ska redovisas senast den 30 november 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


I 2019:03 Utredningen om säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Annelie Roswall Ljunggren

Huvudsekreterare: Tina Nilsson, tfn: 08-405 41 26

Sekreterare: Sofia Allansson tfn: 08-405 31 51

Sekreterare: Alexander Wall tfn: 08-405 45 24

Sekreterare: Ingela Alverfors tfn: 08-405 57 64

Redovisningsdatum

Uppdraget att förslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gerhard Wennerström, tfn: 08-4052556

Sekreterare: Rebecka Johansson, tfn: 08-4058845

Sekreterare: Håkan Östlund, tfn: 08-4051774

Sekreterare: Bengt Nyman, tfn: 08-4053335

Sekreterare: Erik Havelius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


I 2019:01 Öppna data-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peder Liljeqvist, tfn 08-405 44 77

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn: 08-405 16 43

Sekreterare: Alexander Warnolf, tfn 08-405 80 26

Sekreterare. Cecilia Holmdahl, tfn 08-405 89 30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Mer information