N 2018:01 Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erland Olausson

Sekreterare: Bo Vikström, tfn 08-405 36 94

Sekreterare: Anna Niklasson, tfn 08-405 12 47

Sekreterare: Lars Spångberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


M 2018:06 Biogasmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Westlund

Huvudsekreterare: Roger Berggren, tfn 08-405 56 33

Sekreterare: Robin Jacobsson, tfn 08-405 98 98

Sekreterare: Liv Lundberg, tfn 08-405 80 44

Sekreterare: Bengt Billquist, börjar 2019-10-08

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gerhard Wennerström, tfn: 08-4052556

Sekreterare: Rebecka Johansson, tfn: 08-4058845

Sekreterare: Håkan Östlund, tfn: 08-4051774

Sekreterare: Bengt Nyman, tfn: 08-4053335

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


I 2019:01 Öppna data-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peder Liljeqvist, tfn 08-405 44 77

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn: 08-405 16 43

Sekreterare: Alexander Warnolf, tfn 08-405 80 26

Sekreterare. Cecilia Holmdahl, tfn 08-405 89 30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Mer information