Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


Ju 2020:15 Gängbrottsutredningen

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Mer information


Ju 2020:11 Utredningen om utvisning på grund av brott

Redovisningsdatum

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202161/

Mer information


Ju 2020:10 Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion

Mer information


Ju 2020:06 Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Mer information


Ju 2020:02 2020 års sexualbrottsutredning

Mer information


Ju 2020:01 Utredningen om Snabbare lagföring

Mer information


Ju 2019:16 Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Mer information