Ju 2017:11 Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Mer information


Ju 2017:10 2017 års fastighetsmäklarutredning

Mer information


Ju 2017:07 Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap

Mer information


Ju 2017:05 2017 års räddningstjänstutredning

Mer information


Ju 2017:04 Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användning av vissa hemliga tvångsmedel

Mer information


Ju 2017:01 Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång

Mer information


Ju 2016:24 Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss

Mer information