Ju 2018:07 2018 års skogsbrandsutredning

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Mer information


Ju 2017:11 Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Mer information


Ju 2017:10 2017 års fastighetsmäklarutredning

Mer information