Ju 2018:09 Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser uppdraget att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och i övrigt senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:07 Utredningen om utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jan-Åke Björklund

Sekreterare: Maria Kaiser, tfn 08-405 93 62

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Lars Swedenborg, tfn 08-405 96 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Mer information


Ju 2018:03 Utredningen om rasistiska symboler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Charlotte Brokelind fr.o.m. 2018-09-01

Sekreterare: Karl Fredriksson, tfn 08-405 88 54

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linn Pantzar

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019.

Mer information


Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Kontaktuppgifter

Ordförande: Henrik Jermsten

Sekreterare: Lisa Englund Krafft, tfn 08- 405 81 92

Sekreterare: Katarina Berglund Siegbahn, tfn 08-405 49 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 augusti 2020.

Mer information


Ju 2017:15 Ungdomsreduktionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson. tfn 08-405 92 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Mer information


Ju 2017:14 Kamerabevakningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Karoline Magnusson, tfn 08-405 18 65

Sekreterare: Nina Stierna, tfn 08-405 58 12

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta kamera-övervakning i brottsbekämpande syfte ska redovisas senast den 15 augusti 2018 och uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer ska redovisas senast den 15 februari 2019.

Mer information


Ju 2017:13 Aggressionsbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Henrik Ehrenkrona

Sekreterare: Anna Dieden, tfn 08-405 89 06

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 26 april 2018 och i övrigt redovisas senast den 27 december 2018.

Mer information