Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Ju 2019:12 Ordningsvaktsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bäcklund

Sekreterare: Johanna Ekbäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Mer information


Ju 2019:11 Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Johansson

Sekreterare: Erik Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Mer information


Ju 2019:10 Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – åtgärder för ett svenskt deltagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: David Caldevik, börjar 2019-12-11

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Ju 2019:09 Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Björn von Sydow

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. Om kommittén bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera delbetänkanden.

Mer information


Ju 2019:08 Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Andersson

Sekreterare: Jessica Olofsson, börjar 2019-12-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav, redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2021.

Mer information


Ju 2019:07 Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson

Sekreterare: Andreas Gustafsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:06 Direktinvesteringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Malin Stensbäck

Sekreterare: Johan Höök

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser att lämna förslag på anpassningar och kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, redovisas senast den 4 maj 2020, och i den del som gäller att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar redovisas senast den 2 november 2021.

Mer information


Ju 2019:05 Hedersbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


Ju 2019:04 Utredningen om nya konsumentköpregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Bonthron, tfn 08-561 666 76
malin.bonthron@regeringskansliet.se

Sekreterare: Pia Nilsson Taari, tfn 08-405 88 59

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Mer information