Ju 2020:11 Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Niklas Wågnert

Sekreterare: Kristina Lagercrantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:10 Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kazimir Åberg

Sekreterare: Haymanot Baheru

Sekreterare: Anna Thureson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


Ju 2020:09 Trygghetsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Fredrik Olovsson

Kanslichef: Mattias Wahlstedt

Sekreterare: Kristina Jerre

 

Redovisningsdatum

Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.

Mer information


Ju 2020:08 Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Hjelm Wallén

Sekreterare: Kristina Lemon

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Kommittén får, om den bedömer att det är lämpligt, lämna ett eller flera delbetänkanden.

Mer information


Ju 2020:07 Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Reimer

Sekreterare: Johanna Helevirta

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

Mer information


Ju 2020:06 Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Amina Lundqvist

Sekreterare: Fredrik Blommé

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:05 Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Linder

Sekreterare: Ulrika Melander

Sekreterare: Karin Nordqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i de delar som avser uppehållstillstånd för att söka arbete och starta företag, uppehållstillstånd för näringsverksamhet, en analys av s.k. kompetensutvisningar, skydd för en arbetstagare som inte kan få förlängt uppehållstillstånd, möjligheten att resa under handläggningstiden, möjligheten att förnya ett omhändertaget pass, anmälningsskyldighet för arbetsgivare, försörjningskrav för familjemedlemmar och uppehållstillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.
De andra delarna av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Mer information


Ju 2020:04 2020 års grundlagskommitté

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Huvudsekreterare: Daniel Gustavsson

Sekreterare: Jens Andersson

Sekreterare: Per-Ola Cullin

Sekreterare: Viktoria Börstell

Redovisningsdatum

Uppdraget att utreda behovet av ytterligare begränsningar av föreningsfriheten ska redovisas senast den 15 mars 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Mer information


Ju 2020:03 Ecris-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Cecilia Hartman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Mer information


Ju 2020:02 2020 års sexualbrottsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Nilsson

Sekreterare: Anna Fahleryd

Sekreterare: Ewa Nordström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information