Ju 2020:07 Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Reimer

Sekreterare: Johanna Helevirta

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

Mer information


Ju 2020:06 Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Amina Lundqvist

Sekreterare: Fredrik Blommé

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:05 Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Linder

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i de delar som avser uppehållstillstånd för att söka arbete och starta företag, uppehållstillstånd för näringsverksamhet, en analys av s.k. kompetensutvisningar, skydd för en arbetstagare som inte kan få förlängt uppehållstillstånd, möjligheten att resa under handläggningstiden, möjligheten att förnya ett omhändertaget pass, anmälningsskyldighet för arbetsgivare, försörjningskrav för familjemedlemmar och uppehållstillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.
De andra delarna av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Mer information


Ju 2020:04 Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Huvudsekreterare: Daniel Gustavsson

Sekreterare: Jens Andersson

Sekreterare: Per-Ola Cullin

Sekreterare: Viktoria Börstell (börjar 14 april 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget att utreda behovet av ytterligare begränsningar av föreningsfriheten ska redovisas senast den 15 mars 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Mer information


Ju 2020:03 Ecris-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Cecilia Hartman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Mer information


Ju 2020:02 2020 års sexualbrottsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Nilsson

Sekreterare: Anna Fahleryd

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Ju 2020:01 Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Strömberg

Sekreterare: Michael Mackiewicz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2021.

Mer information


Ju 2019:16 Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Forsgren

Sekreterare: Erika Bergman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:15 Utredningen om barn som misstänks för brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Wendel Rosberg

Sekreterare: Anna Dieden

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Sofie Hermansson

Huvudsekreterare: Anne Gulati

Sekreterare: Maria Sertcanli

Sekreterare: Josefin Gibson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information