Ju 2017:15 Ungdomsreduktionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson. tfn 08-405 92 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Mer information


Ju 2017:14 Kamerabevakningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Karoline Magnusson, tfn 08-405 18 65

Sekreterare: Nina Stierna, tfn 08-405 58 12

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta kamera-övervakning i brottsbekämpande syfte ska redovisas senast den 15 augusti 2018 och uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer ska redovisas senast den 15 februari 2019.

Mer information


Ju 2017:13 Aggressionsbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Henrik Ehrenkrona

Sekreterare: Anna Dieden, tfn 08-405 89 06

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 26 april 2018 och i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Mer information


Ju 2017:12 2017 års ID-kortsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill  Askersjö

Sekreterare: Jonna Wiborn tfn. 08-405 54 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

Mer information


Ju 2017:11 Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Tansjö

Sekreterare: Anna-Karin Leo

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:10 2017 års fastighetsmäklarutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson

Sekreterare: Andreas Gustafsson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 juli 2018.

Mer information


Ju 2017:09 Återvändandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Ljungqvist

Sekreterare: Lucie Macek, tfn 08-405 93 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


Ju 2017:08 Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Strömberg

Huvudsekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-4055897

Sekreterare: Anders Lagerwall, tfn 08-405 87 35

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


Ju 2017:07 Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldrarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Jungstedt

Sekreterare: Susanne Stenberg, tfn 08-405 23 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:06 Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Ulrika Alsén, tfn 08-405 41 61

Sekreterare: Lars Swedenborg, börjar 2017-08-14

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Mer information