Ju 2022:16 Utredningen om en översyn av vissa frågor om upphovsrätt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Dereborg

Sekreterare: Clara Cederberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2023.

Mer information


Ju 2022:15 Åtgärder mot otillåten påverkan och korruption

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Leif Jakobsson

Sekreterare: Kristina Padrón

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 5 januari 2024.

Mer information


Ju 2022:14 En översyn av kontaktförbudslagstiftningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Wallinder

Sekreterare: Amanda Kåhlin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 augusti 2023.

Mer information


Ju 2022:13 Utredningen om uppsägning av hyresgäster som begått brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Edling

Sekreterare: Rebecca Hjälmarö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Mer information


Ju 2022:12 Utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Ellen Regebro

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


Ju 2022:11 En behovsprövad arbetskraftsinvandring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Jeanette Eriksson

Sekreterare: Chatarina Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2023.

Mer information


Ju 2022:10 Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Reimer

Sekreterare: Jenny Samuelsson Kääntä

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 december 2023.

Mer information


Ju 2022:09 Fastighetsregisterlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjellson

Sekreterare: Malgorzata Drewniak

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Mer information


Ju 2022:08 Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Mushka Pistol

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Mer information


Ju 2022:07 Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Nordling Jönsson

Sekreterare: Maria Carnheimer

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information