Ju 2018:09 Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser uppdraget att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och i övrigt senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Lars Swedenborg, tfn 08-405 96 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Mer information


Ju 2018:03 Utredningen om rasistiska symboler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Charlotte Brokelind fr.o.m. 2018-09-01

Sekreterare: Karl Fredriksson, tfn 08-405 88 54

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linn Pantzar

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019.

Mer information


Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Kontaktuppgifter

Ordförande: Henrik Jermsten

Sekreterare: Lisa Englund Krafft, tfn 08- 405 81 92

Sekreterare: Katarina Berglund Siegbahn, tfn 08-405 49 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 augusti 2020.

Mer information


Ju 2017:14 Kamerabevakningsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta kamera-övervakning i brottsbekämpande syfte ska redovisas senast den 15 augusti 2018 och uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer ska redovisas senast den 15 februari 2019.

Mer information


Ju 2017:12 2017 års ID-kortsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill  Askersjö

Sekreterare: Jonna Wiborn tfn. 08-405 54 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

Mer information


Ju 2017:03 Terroristbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Kelt

Sekreterare: Martin Rhodin, tfn 08-405 49 20

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 juni 2019.

Mer information


Ju 2016:10 Utredningen om processrätt och stora brottmål

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Wersäll

Sekreterare: Eva Bloch, tfn 08-405 80 94

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 7 december 2017 och slutredovisas senast den 9 maj 2019.

Mer information