Ju 2018:09 Kommittén om grundlagsskadestånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser uppdraget att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och i övrigt senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:06 Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Sekreterare: Magnus Hjort

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.

Mer information


Ju 2018:05 Utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Holmberg, tfn 08-405 84 66

Sekreterare: Magnus Dyberg-Ek, tfn 08-405 59 94

Sekreterare: Liv Hammargren, börjar 2019-08-12

Sekreterare: Maria Kaiser, börjar 2019-08-12

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Lars Swedenborg, tfn 08-405 96 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linn Pantzar

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019.

Mer information


Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Kontaktuppgifter

Ordförande: Henrik Jermsten

Sekreterare: Lisa Englund Krafft, tfn 08- 405 81 92

Sekreterare: Katarina Berglund Siegbahn, tfn 08-405 49 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 augusti 2020.

Mer information


Ju 2017:03 Terroristbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Kelt

Sekreterare: Martin Rhodin, tfn 08-405 49 20

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 juni 2019.

Mer information


Ju 2013:17 Delegationen för migrationsstudier

Kontaktuppgifter

Ordförande: Joakim Palme, professor

Kanslichef: Kristof Tamas, tfn 08-405 12 13

Sekreterare: Caroline Tovatt, tfn 08-405 53 02

Sekreterare: Sara Thalberg, tfn 08-405 81 60

Sekreterare: Henrik Malm Lindberg, tfn 08-405 44 69

Sekreterare: Linus Liljeberg, tfn 08-405 41 47

Sekreterare: Constanza Vera-Larrucea, tfn 08-405 86 47

Sekreterare: Iris Luthman, tfn 08-405 89 12

Biträdande sekreterare: Åsa Holmquist, tfn 08-405 16 50

 

Redovisningsdatum

Regeringen avser att senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Mer information