Ju 2017:13 Aggressionsbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Henrik Ehrenkrona

Sekreterare: Anna Dieden, tfn 08-405 89 06

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 26 april 2018 och i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Mer information


Ju 2017:12 2017 års ID-kortsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill  Askersjö

Sekreterare: Jonna Wiborn tfn. 08-405 54 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

Mer information


Ju 2017:11 Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Tansjö

Sekreterare: Anna-Karin Leo

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:10 2017 års fastighetsmäklarutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson

Sekreterare: Andreas Gustafsson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 juli 2018.

Mer information


Ju 2017:09 Återvändandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Ljungqvist

Sekreterare: Lucie Macek, tfn 08-405 93 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


Ju 2017:08 Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Strömberg

Huvudsekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-4055897

Sekreterare: Anders Lagerwall, tfn 08-405 87 35

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


Ju 2017:07 Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldrarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Jungstedt

Sekreterare: Susanne Stenberg, tfn 08-405 23 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:06 Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Ulrika Alsén, tfn 08-405 41 61

Sekreterare: Lars Swedenborg, börjar 2017-08-14

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Mer information


Ju 2017:05 2017 års räddningstjänstutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jan-Åke Björklund, tfn 08-405 85 70

Sekreterare: Fredrik Henriksson, tfn 08-405 39 32

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mer information


Ju 2017:04 Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användning av vissa hemliga tvångsmedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Christofer Gatenheim, tfn 08-405 90 87

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2018.

Mer information