Ju 2019:07 Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson

Sekreterare: Andreas Gustafsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:06 Direktinvesteringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Malin Stensbäck

Sekreterare: Johan Höök

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser att lämna förslag på anpassningar och kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, redovisas senast den 4 maj 2020, och i den del som gäller att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar redovisas senast den 2 november 2021.

Mer information


Ju 2019:05 Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


Ju 2019:04 Utredningen om nya konsumentköpregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Bonthron, tfn 08-561 666 76
malin.bonthron@regeringskansliet.se

Sekreterare: Pia Nilsson Taari, tfn 08-405 88 59

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Mer information


Ju 2019:03 Utredningen om ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kathrin Flossing

Sekreterare: Anna Skytte Spånberg, börjar 2019-10-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:02 Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:01 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Rolén, Thomas.Rolen@dom.se

Sekreterare: Bernd Parusel, bernd.parusel@regeringskansliet.se

Sekreterare: Hanna Kristiansson, hanna.kristiansson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Erik Hjulström, erik.hjulstrom@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2020.

Mer information


Ju 2018:09 Kommittén om grundlagsskadestånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2020.

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser uppdraget att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och i övrigt senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:06 Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Sekreterare: Magnus Hjort

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Mer information