Ju 2019:05 Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


Ju 2019:04 Utredningen om nya konsumentköpregler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Bonthron

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Mer information


Ju 2019:03 Utredningen om ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kathrin Flossing

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:02 Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information


Ju 2019:01Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Rolén

Sekreterare: Bernd Parusel, börjar 2019-08-05

Sekreterare: Hanna Kristiansson, börjar 2019-08-19

Sekreterare: Erik Hjulström, börjar 2019-08-15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2020.

Mer information


Ju 2018:09 Kommittén om grundlagsskadestånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser uppdraget att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och i övrigt senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:06 Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Sekreterare: Magnus Hjort

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Mer information


Ju 2018:05 Utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Holmberg, tfn 08-405 84 66

Sekreterare: Magnus Dyberg-Ek, tfn 08-405 59 94

Sekreterare: Liv Hammargren

Sekreterare: Maria Kaiser

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Lars Swedenborg, tfn 08-405 96 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Mer information