Ju 2020:21 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dina Gutrad

Sekretetare: Linnéa Brossner

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022.

Mer information


Ju 2020:20 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Thorblad

Sekreterare: Johanna Kallifatides

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information


Ju 2020:19 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Emma Sjöberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2021.

Mer information


Ju 2020:18 Utredningen om privatkopieringsersättning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Sörbom

Sekreterare: Fredrik Zanetti

Sekreterare: Teresia Danielsson

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2022.

Mer information


Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sophia Mattsson-Linnala

Ledamot: Tor Borg

Ledamot: Carl Olof Nilsson Öhrnell

Sekreterare: Emil Andersson

Sekreterare: Jonas Hammarlund

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


Ju 2020:16 2020 års förverkandeutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information


Ju 2020:15 Gängbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Anders Perklev

Sekreterare Lars Swedenborg

Sekreterare Sara Vinnefors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:14 Utredningen om medicinsk åldersbedömning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Maria Eka

Sekreterare: Carolina Östgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024. En första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Svahn Starrsjö

Sekreterare: Esin Tubluk

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


Ju 2020:12 Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Rapp

Sekreterare: Emil Lundgren

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 november 2021

Mer information