Ju 2021:10 Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Böhlin

Sekreterare: Sascha Sohlman

Sekreterare: Goran Bogdanovic

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


Ju 2021:09 Datalagring vid brottsbekämpning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Eva Melander Tell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 6 februari 2023.

Mer information


Ju 2021:08 En skärpt syn på flerfaldig brottslighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Perklev

Sekreterare: Kristina Lagercrantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Mer information


Ju 2021:07 Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad

Sekreterare: Johan Lycke

Sekreterare: Anna Berglund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2022.

Mer information


Ju 2021:06 Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jacob Aspegren

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information


Ju 2021:05 Biometriutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Åsa Brundin

Sekreterare: Erla Björg Thorisdottir

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2023.

Mer information


Ju 2021:04 Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Sekreterare: Ricardo Valenzuela

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2022.

Mer information


Ju 2021:03 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Sekreterare: Helena Jacobsson

Sekreterare: Fredrik Blommé

Sekreterare: Ari Soppela

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Mer information


Ju 2021:02 Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Hjort

Sekreterare: Patrik Olofsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.

Mer information