Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Mer information


Ju 2018:03 Utredningen om rasistiska symboler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Charlotte Brokelind fr.o.m. 2018-09-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linn Pantzar

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019.

Mer information


Ju 2018:01 Utredningen om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område

Kontaktuppgifter

Ordförande: Henrik Jermsten

Sekreterare: Lisa Englund Krafft, tfn 08- 40 58 192

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 augusti 2020.

Mer information


Ju 2017:15 Ungdomsreduktionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: Thomas Pettersson. tfn 08-405 92 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Mer information


Ju 2017:14 Kamerabevakningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Karoline Magnusson, tfn 08-405 18 65

Sekreterare: Nina Stierna, tfn 08-405 58 12

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta kamera-övervakning i brottsbekämpande syfte ska redovisas senast den 15 augusti 2018 och uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer ska redovisas senast den 15 februari 2019.

Mer information


Ju 2017:13 Aggressionsbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Henrik Ehrenkrona

Sekreterare: Anna Dieden, tfn 08-405 89 06

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 26 april 2018 och i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Mer information


Ju 2017:12 2017 års ID-kortsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill  Askersjö

Sekreterare: Jonna Wiborn tfn. 08-405 54 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

Mer information


Ju 2017:10 2017 års fastighetsmäklarutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson

Sekreterare: Andreas Gustafsson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 juli 2018.

Mer information


Ju 2017:09 Återvändandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Ljungqvist

Sekreterare: Lucie Macek, tfn 08-405 93 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information