Ju 2020:01 Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Strömberg

Sekreterare: Michael Mackiewicz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2021.

Mer information


Ju 2019:16 Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Forsgren

Sekreterare: Erika Bergman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:15 Utredningen om barn som misstänks för brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Wendel Rosberg

Sekreterare: Anna Dieden

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Sofie Hermansson

Huvudsekreterare: Anne Gulati

Sekreterare: Maria Sertcanli

Sekreterare: Josefin Gibson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Andersson

Sekreterare: Anna Berglund

Sekreterare: Alexander Lundén, börjar 2020-03-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Ju 2019:12 Ordningsvaktsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bäcklund

Sekreterare: Johanna Ekbäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Mer information


Ju 2019:11 Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Johansson

Sekreterare: Erik Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Mer information


Ju 2019:10 Eppo-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: David Longum Caldevik

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Ju 2019:09 Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Björn von Sydow

Huvudsekreterare: Frida-Louise Göransson

Sekreterare: Nils Fransson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. Om kommittén bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera delbetänkanden.

Mer information


Ju 2019:08 Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Andersson

Sekreterare: Jessica Olofsson, börjar 2019-12-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav, redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2021.

Mer information