U 2014:04 Utredningen om ett stärkt civilsamhälle

Mer information


S 2014:13 Utredningen om begravningsclearing

Mer information


Ku 2017:01 Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation

Redovisningsdatum

.

Mer information

Myndigheten Delegationen mot segration inledde sin verksamhet den 1 januari 2018. Uppdraget är därmed slutfört.

Läs mer på utredningen webbplats

 


Ku 2016:04 Konstnärspolitiska utredningen

Mer information


Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Mer information


Ku 2016:01 Översyn av statens stöd till trossamfund

Mer information


Ku 2015:02 Kulturskoleutredningen

Mer information