U 2014:04 Utredningen om ett stärkt civilsamhälle

Mer information


S 2018:07 Utredningen om antidopning och dataskydd

Mer information


S 2014:13 Utredningen om begravningsclearing

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Mer information


Ku 2018:04 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Mer information


Ku 2017:01 Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation

Mer information

Myndigheten Delegationen mot segration inledde sin verksamhet den 1 januari 2018. Uppdraget är därmed slutfört.

Läs mer på utredningen webbplats