Ku 2016:05 Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Mer information


Ku 2016:04 Konstnärspolitiska utredningen

Mer information


Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Mer information


Ku 2016:01 Översyn av statens stöd till trossamfund

Mer information


Ku 2015:02 Kulturskoleutredningen

Mer information


Ku 2014:02 Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Mer information


Ku 2014:01 Översyn av den statliga museipolitiken

Mer information


Ku 2013:02 Utredningen om åldersgränser för film

Mer information