Ku 2021:03 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Nielsén

Sekreterare: Klas Rabe

Sekreterare: Nadja Ali

Sekreterare: Kristina Lindberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 5 augusti 2022.

Mer information


Ku 2021:02 Sanningskommissionen för det samiska folket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Calissendorff

Sekreterare: Sanna Vitestam

Sekreterare: Kaisa Huuva

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Mer information


Ku 2020:01 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kontaktuppgifter

Ordförande: Elisabet Fura, tfn: 08-405 35 05

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson 08-405 98 79

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Sekreterare: Anders Alapää

Sekreterare: Iris Kvist

Sekreterare: Josephine Rönnbäck

Kommunikatör: Eva Dahlén, tfn: 08-405 33 95

Konsult: Josephine Ylipää

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023
En delredovisning ska lämnas den 16 maj 2022

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

 

 

 

Mer information