Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sture Nordh

Huvudsekreterare: Martin Persson, tfn 08-405 57 67

Sekreterare: Linus Fredriksson, tfn 08-405 32 85

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Mer information


Ku 2016:05 Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Westerlund

Sekreterare: Jonah Akleye, tfn 08-405 94 99

Sekreterare: Annelie Larsson, tfn 08-405 84 37

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2017.

Mer information


Ku 2016:04 Konstnärspolitiska utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christin Nykvist

Huvudsekreterare: Göran Blomberg, tfn 08-405 15 11

Sekreterare: Helene Larsson, tfn 08-405 52 06

Sekreterare: Maria Lewenhaupt

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2018.

Mer information


Ku 2016:03 Läsdelegationen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katti Hoflin

Sekreterare: Annika Hellewell, tfn 08- 405 38 19

Sekreterare: Jonas Andersson, tfn 08-405 36 79

Sekreterare: Helene M Larsson, tfn 08-405 52 06

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2018.

Mer information


Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lennart Rohdin

Sekreterare: Sami Mlayeh, tfn 08-405 95 64

Sekreterare: Johanna Lantz, tfn 08-405 54 23

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.

Mer information


Ku 2016:01 Översyn av statens stöd till trossamfund

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Bjereld

Huvudsekreterare: Daniel Lindvall, tfn 08-405 14 81

Sekreterare: Linda Svärd, tfn 08-405 49 47

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 mars 2018.

Mer information


Ju 2014:18 Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Anna Carlstedt

Huvudsekreterare: Daniel Norlander, 08-405 18 70

Huvudsekreterare: Johan Dixelius

Sekreterare: Bettan Byvald, tfn 08-405 10 58

Sekreterare: Per-Erik Åström, tfn 08-405 29 85

Sekreterare: Amir Rostami, tfn 08- 405 26 61

Sekreterare: Yassin Ekdahl, tfn 08-405 28 55

Sekreterare: Anna Hedin Ekström, tfn 08-405 92 81

Sekreterare: Lars Korsell, börjar tfn 08-405 91 63

Sekreterare: Lina Nymoen, tfn 08-405 99 58

Sekreterare: Lovisa Lagerström Lantz, tfn 08-405 85 21

Sekreterare: Adel Elsayed Sparr, börjar: 2016-10-31

Biträdande sekreterare: Bahar Satar Pour Kolahi, tfn 08-405 19 13

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Det pågående uppdraget ska delredovisas senast den 29 juni 2016. Den del av uppdraget som rör den långsiktiga organiseringen av arbetet och kommunernas ansvar ska redovisas senast den 2 december 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 januari 2018.

Mer information