Ku 2017:02 Arkivutredningen

Kontaktuppgifter

Särskilda utredare: Lars Ilshammar

Sekreterare: Anna-Kristina Andersson, tfn 08-405 15 84

Sekreterare: Klara Liliedahl, tfn 08-405 97 70

Sekreterare: Stina Westerberg, tfn 08-405 94 94

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Mer information


Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sture Nordh

Huvudsekreterare: Martin Persson, tfn 08-405 57 67

Sekreterare: Eva Bengtsson Åström, tfn 08-405 87 06

Sekreterare: Linus Fredriksson, tfn 08-405 32 85

Sekreterare: Anna Sööder, tfn 08-405 42 79

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Mer information


Ku 2016:05 Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Mer information


Ku 2016:04 Konstnärspolitiska utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christin Nykvist

Huvudsekreterare: Göran Blomberg, tfn 08-405 15 11

Sekreterare: Helene Larsson, tfn 08-405 52 06

Sekreterare: Anna Eineborg, tfn 08-405 94 80

Sekreterare: Claes Eriksson, tfn 08-405 51 86

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 mars 2018.

Mer information


Ku 2016:03 Läsdelegationen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katti Hoflin

Sekreterare: Annika Hellewell, tfn 08- 405 38 19

Sekreterare: Jonas Andersson, tfn 08-405 36 79

Sekreterare: Helene M Larsson, tfn 08-405 52 06

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2018.

Mer information