Ku 2019:01 Utredningen om ett museum om Förintelsen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Svensson

Sekreterare: Karin Kvist Geverts

Sekreterare: Niclas Järvklo

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind

Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.

Mer information


Ku 2018:04 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Heath

Sekreterare: Daniel Lindvall, tfn 08-405 14 81

Sekreterare: Henrik Selin, tfn 08-405 12 50

Sekreterare: Erika Flodin, tfn 08-405 93 33

Sekreterare: Matilda Westerman, tfn 08-405 90 38

Sekreterare: Micaela Jonsson, tfn 08-405 49 82

Sekreterare: Martin Carlstedt, tfn: 08-405 89 29

Sekreterare: Elin Bergenlöv

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Huvudsekreterare: Helena Onn, tfn 08-405 58 24

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, tfn 08-405 11 15

Sekreterare: Malin Hansson, tfn 08-405 85 68

Sekreterare: Thérèse Amnéus, Börjar 2020-04-01

Praktikant: Fanny Wallberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information