Ku 2019:01 Ett museum om Förintelsen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Svensson

Sekreterare: Klara Liliedahl

Sekreterare: Karin Kvist Geverts

Sekreterare: Niclas Järvklo, Börjar 2019-09-30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind

Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.

Mer information


Ku 2018:04 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Heath

Sekreterare: Henrik Selin, tfn 08-405 12 50

Sekreterare: Erika Flodin, tfn 08-405 93 33

Sekreterare: Matilda Westerman, tfn 08-405 90 38

Sekreterare: Micaela Jonsson, tfn 08-405 49 82

Sekreterare: Martin Carlstedt, tfn: 08-405 89 29

Sekreterare: Elin Bergenlöv, börjar 2019-11-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Huvudsekreterare: Helena Onn, tfn 08-405 58 24

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, tfn 08-405 11 15

Sekreterare: Malin Hansson, tfn 08-405 85 68

Praktikant: Ebba Jansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information


Ku 2017:02 Arkivutredningen

Kontaktuppgifter

Särskilda utredare: Lars Ilshammar

Huvudsekreterare: Göran Blomberg, tfn 08-405 15 11

Sekreterare: Anna-Kristina Andersson, tfn 08-405 15 84

Sekreterare: Klara Liliedahl, tfn 08-405 97 70

Sekreterare: Stina Westerberg, tfn 08-405 94 94

Sekreterare: Susanna Broms, tfn 08-405 18 41

Redovisningsdatum

Överlämnandet av Arkivutredningens betänkande har skjutits fram och uppdraget ska redovisas senast den 16 december, vilket är en månad senare än den ursprungliga planen.

Mer information