Ku 2018:03 Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Eka

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 augusti 2019

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information


Ku 2018:01 Demokrativillkorsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Almgren

Huvudsekreterare: Daniel Lindvall, tfn 08-405 14 81

Sekreterare: Marie Ericsson, tfn 08-405 27 27

Sekreterare: Linda Ferry, tfn 08-405 29 19

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2019.

Mer information


Ku 2017:02 Arkivutredningen

Kontaktuppgifter

Särskilda utredare: Lars Ilshammar

Huvudsekreterare: Göran Blomberg, tfn 08-405 15 11

Sekreterare: Anna-Kristina Andersson, tfn 08-405 15 84

Sekreterare: Klara Liliedahl, tfn 08-405 97 70

Sekreterare: Stina Westerberg, tfn 08-405 94 94

Sekreterare: Susanna Broms, tfn 08-405 18 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Mer information


Ku 2016:05 Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Mer information