Ku 2017:02 Översyn av arkivområdet

Kontaktuppgifter

Särskilda utredare: Lars Ilshammar

Sekreterare: Anna-Kristina Andersson, tfn 08-405 15 84

Sekreterare: Klara Liliedahl, tfn 08-405 97 70

Sekreterare: Stina Westerberg, tfn 08-405 94 94

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Mer information


Ku 2017:01 Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jonas Nygren, tfn 08-405 89 13

Huvudsekreterare: Gabriella Granditsky Svenson, tfn 08-405 93 46

Sekreterare: Daniel Pettersson, tfn 08-405 95 04

Sekreterare: Birgitta Guevara, tfn 08-405 97 26

Sekreterare: Maria Kling, tfn 08-405 40 24

Sekreterare: Andrea Hallberg, tfn 08-405 87 77

Sekreterare: Elin Björnsson, tfn 08-405 93 80

Sekreterare: Marina Tjelvling, tfn 08-405 39 35

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 december 2017.

Mer information


Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sture Nordh

Huvudsekreterare: Martin Persson, tfn 08-405 57 67

Sekreterare: Eva Bengtsson Åström, tfn 08-405 87 06

Sekreterare: Linus Fredriksson, tfn 08-405 32 85

Sekreterare: Anna Sööder, tfn 08-405 42 79

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 17 november 2017 och slutredovisas senast den 29 juni 2018.

Mer information


Ku 2016:05 Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Westerlund

Sekreterare: Jonah Akleye, tfn 08-405 94 99

Sekreterare: Annelie Larsson, tfn 08-405 84 37

Praktikant: Sara Sjölander

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2017.

Mer information


Ku 2016:04 Konstnärspolitiska utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christin Nykvist

Huvudsekreterare: Göran Blomberg, tfn 08-405 15 11

Sekreterare: Helene Larsson, tfn 08-405 52 06

Sekreterare: Anna Eineborg, tfn 08-405 94 80

Sekreterare: Claes Eriksson, tfn 08-405 51 86

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 mars 2018.

Mer information


Ku 2016:03 Läsdelegationen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katti Hoflin

Sekreterare: Annika Hellewell, tfn 08- 405 38 19

Sekreterare: Jonas Andersson, tfn 08-405 36 79

Sekreterare: Helene M Larsson, tfn 08-405 52 06

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2018.

Mer information


Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lennart Rohdin

Sekreterare: Sami Mlayeh, tfn 08-405 95 64

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2017.

Mer information


Ku 2016:01 Översyn av statens stöd till trossamfund

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Bjereld

Huvudsekreterare: Daniel Lindvall, tfn 08-405 14 81

Sekreterare: Linda Svärd, tfn 08-405 49 47

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 mars 2018.

Mer information


Ju 2014:18 Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Anna Carlstedt

Huvudsekreterare: Daniel Norlander, 08-405 18 70

Huvudsekreterare: Johan Dixelius

Sekreterare: Bettan Byvald, tfn 08-405 10 58

Sekreterare: Per-Erik Åström, tfn 08-405 29 85

Sekreterare: Amir Rostami, tfn 08- 405 26 61

Sekreterare: Yassin Ekdahl, tfn 08-405 28 55

Sekreterare: Anna Hedin Ekström, tfn 08-405 92 81

Sekreterare: Lars Korsell, börjar tfn 08-405 91 63

Sekreterare: Lina Nymoen, tfn 08-405 99 58

Sekreterare: Lovisa Lagerström Lantz, tfn 08-405 85 21

Sekreterare: Adel Elsayed Sparr, börjar: 2016-10-31

Biträdande sekreterare: Bahar Satar Pour Kolahi, tfn 08-405 19 13

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Det pågående uppdraget ska delredovisas senast den 29 juni 2016. Den del av uppdraget som rör den långsiktiga organiseringen av arbetet och kommunernas ansvar ska redovisas senast den 2 december 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 januari 2018.

Mer information