N M 2006:06 Energieffektiviseringsutredningen

Mer information


M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.

Mer information


M 2017:06 Utredningen om hållbara plastmaterial

Mer information


M 2017:05 Kärntekniklagutredningen

Mer information


M 2017:03 Utredningen om översyn av miljöövervakningen

Mer information


M 2017:02 Utredningen om hållbara vattentjänster

Mer information