M 2016:02 Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor

Mer information


M 2015:04 Klimatanpassningsutredningen

Redovisningsdatum


Mer information


M 2015:03 Utredning om begränsning av odling av genmodifierade växter

Mer information


M 2015:02 Nationell kommitté för hållbar vargpolitik


M 2015:01 Energikommissionen

Mer information


M 2014:04 En nationell miljömålssamordnare

Mer information