M 2019:02 Utredningen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Sekreterare: Tommy Ek

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Mer information


M 2019:01 Utredningen om översyn av strandskyddet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman

Huvudsekreterare: Per-Magnus Nilsson, tfn 08-405 84 37

Konsult: Johanna Ersborg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05
epost folke.k.larsson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Mats Johansson, tfn 072-226 0407
epost mats.johansson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Ida Lindblad Hammar, tfn 08-405 92 55
epost ida.lindblad.hammar (@)regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 10 januari 2020.

Mer information


M 2018:07 Utredningen om kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa-Britt Karlsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson, tfn 08-405 48 46

Sekreterare: David Mjureke, tfn 08-405 52 71

Sekreterare: Björn Boström, tfn 08-405 93 97

Sekreterare: Eva Jernbäcker, tfn 08-405 16 11

Sekreterare: Mattias Lundblad, tfn 08-405 46 90

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


M 2018:05 Utredningen om hållbar terrängkörning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Lillienau
anders.lillienau@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Cecilia Hartman, tfn 08-405 23 82

Sekreterare: Sven Ångquist, tfn 08-405 32 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Mer information


M 2018:04 Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Rudén, 070-493 31 01
christina.Ruden@aces.su.se

Sekreterare: Linda Molander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas (inklusive en engelsk översättning av betänkandet) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 september 2019.

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Huvudsekreterare: Therese Hansson, tfn 08-405 22 20

Sekreterare: Ylva Engwall, tfn 08-405 25 35

Sekreterare: Fredrik Holstein, börjar 2019-06-01

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


M 2017:07 Vattenförvaltningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén

Huvudsekreterare: Helén Leijon, tfn 08-405 96 62

Sekreterare: Christer Åström, tfn 08-405 34 38

Sekreterare Marie Römpötti, tfn 08-405 92 80

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 decmber 2019.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Karin Bagge, tfn 08-405 17 27

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Mer information


M 2010:04 Miljömålsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Nohrén

Ledamot: Magnus Manhammar

Ledamot: Hanna Westerén

Ledamot: Betty Malmberg

Ledamot: Martin Kinnunen

Ledamot: Kristina Yngwe

Ledamot: Elin Segerlind

Ledamot: Kjell-Arne Ottosson

Ledamot: Lars Tysklind

Ledamot: Elisabeth Falkhaven

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 35 77
christine.annemalm@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jorid Hammersland, tfn 08-405 43 49
jorid.hammersland@regeringskansliet.se

Sekreterare: Gustav Jakob Petersson, tfn 08-405 38 23
gustav.jakob.petersson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Markus Larsson, tfn 08-405 37 50
markus.larsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 98 29
hanna.nilo@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Mer information