M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2020:01 Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Severin Blomstrand

Sekreterare: Olle Bergsten

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


M 2019:05 Klimaträttsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson

Sekreterare: David Mjureke

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


M 2019:04 Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sven Hunhammar

Huvudsekreterare: Anna Elofsson, tfn 08-405 53 88

Sekreterare: Magdalena Pucher

Sekreterare: Eva Jernbäcker

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Mer information


M 2019:03 Utredningen om producentansvar för textil

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Losman

Huvudsekreterare: Tomas Lindell

Sekreterare: Yvonne Augustsson, tfn 08-405 15 81

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Mer information


M 2019:02 Skogsutredningen 2019

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Huvudsekreterare: Jon Karlsson. tfn 08-405 85 96

Sekreterare: Tommy Ek, tfn 08-405 33 27

Sekreterare: Karin Tormalm, tfn 08-405 30 71

Sekreterare: Kristina Dreijer, börjar 2019-12-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Mer information


M 2019:01 Utredningen om översyn av strandskyddet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman

Huvudsekreterare: Per-Magnus Nilsson, tfn 08-405 84 37

Sekreterare: Johanna Wiberg Ersborg, tfn 08-405 87 91

Sekreterare: Åsa Johansson, tfn 08-405 87 84

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Mer information


M 2010:04 Miljömålsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Nohrén

Ledamot: Marlene Burwick

Ledamot: Magnus Ek

Ledamot: Elisabeth Falkhaven

Ledamot: Martin Kinnunen

Ledamot: Magnus Manhammar

Ledamot: Betty Malmberg

Ledamot: Kjell-Arne Ottosson

Ledamot: Elin Segerlind

Ledamot: Lars Tysklind

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 35 77

christine.annemalm@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jorid Hammersland, tfn 08-405 43 49
jorid.hammersland@regeringskansliet.se

Sekreterare: Markus Larsson, tfn 08-405 37 50
markus.larsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 98 29
hanna.nilo@regeringskansliet.se

Sekreterare: Therese Hansson, tfn 08-405 22 20
therese.hansson@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information