M 2019:04 Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sven Hunhammar

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Mer information


M 2019:03 Utredningen om producentansvar för textil

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Losman

Sekreterare: Yvonne Augustsson, tfn 08-405 15 81

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Mer information


M 2019:02 Skogsutredningen 2019

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Huvudsekreterare: Jon Karlsson. tfn 08-405 85 96

Sekreterare: Tommy Ek, tfn 08-405 33 27

Sekreterare: Karin Tormalm, tfn 08-405 30 71

Sekreterare: Kristina Dreijer, börjar 2019-12-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Mer information


M 2019:01 Utredningen om översyn av strandskyddet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman

Huvudsekreterare: Per-Magnus Nilsson, tfn 08-405 84 37

Sekreterare: Johanna Ersborg, tfn 08-405 87 91

Sekreterare: Åsa Johansson, tfn 08-405 87 84

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05
epost folke.k.larsson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Mats Johansson, tfn 072-226 0407
epost mats.johansson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Ida Lindblad Hammar, tfn 08-405 92 55
epost ida.lindblad.hammar (@)regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 10 januari 2020.

Mer information


M 2018:07 Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa-Britt Karlsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson, tfn 08-405 48 46

Sekreterare: David Mjureke, tfn 08-405 52 71

Sekreterare: Björn Boström, tfn 08-405 93 97

Sekreterare: Mattias Lundblad, tfn 08-405 46 90

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Huvudsekreterare: Therese Hansson, tfn 08-405 22 20

Sekreterare: Ylva Engwall, tfn 08-405 25 35

Sekreterare: Fredrik Holstein, börjar 2019-06-01

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Karin Bagge, tfn 08-405 17 27

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Mer information


M 2010:04 Miljömålsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Nohrén

Ledamot: Magnus Manhammar

Ledamot: Hanna Westerén

Ledamot: Betty Malmberg

Ledamot: Martin Kinnunen

Ledamot: Kristina Yngwe

Ledamot: Elin Segerlind

Ledamot: Kjell-Arne Ottosson

Ledamot: Lars Tysklind

Ledamot: Elisabeth Falkhaven

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 35 77
christine.annemalm@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jorid Hammersland, tfn 08-405 43 49
jorid.hammersland@regeringskansliet.se

Sekreterare: Markus Larsson, tfn 08-405 37 50
markus.larsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 98 29
hanna.nilo@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information