M 2020:07 Rättsäker vindkraftsprövning

Kontaktuppgifter

Lise Nordin, särskild utredare Filip Vestling, huvudsekreterare Claes Pile, utredningssekreterare

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


M 2020:06 Miljöprövningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Ardö, mobil 073-8376597, peter.ardo@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Erika Ekman, tel 08-405 49 90,
erika.ekman@regeringskansliet.se

Sekreterare: Anna Månsson

Sekreterare: Anna Hasselberg Fridh

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


M 2020:05 Utredningen om verksamheters kommunala avfall

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ethel Forsberg

Huvudsekreterare: Anne-Marie Johansson

Sekreterare: Stefan Rubenson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Mer information


M 2020:04 Pantsystem för småelektronik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Fredriksson

Sekreterare: Linda Hellblom

Bitr. sekreterare: Elin Andersen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information


M 2020:03 Artskyddsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Tysklind
lars.tysklind@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Christina Olsen Lundh
christina.ohlsen.lundh@regeringskansliet.se

Sekreterare: Britt Forsén
britt.forsen@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sara Linde
08-405 44 03
sara.linde@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Mer information


M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

Sekreterare: Hanna Zetterberg

Sekreterare: Malin Forssell

Sekreterare: Leila El-Sherif Wollheim

Sekreterare: David Collste

 

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2020:01 Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Severin Blomstrand

Sekreterare: Olle Bergsten

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


M 2019:05 Klimaträttsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson

Sekreterare: David Mjureke

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Fredrik Holstein

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


M 2019:04 Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sven Hunhammar

Huvudsekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 36 09

Sekreterare: Eva Jernbäcker

Sekreterare: Helen Lindblom

Sekreterare: Lina Jonsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Maja Cederlund

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Mer information