M 2019:01 Utredningen om översyn av strandskyddet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman

Huvudsekreterare: Per-Magnus Nilsson, tfn 08-405 84 37

Sekreterare: Johanna Wiberg Ersborg, tfn 08-405 87 91

Sekreterare: Åsa Johansson, tfn 08-405 87 84

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Mer information


M 2010:04 Miljömålsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Nohrén

Ledamot: Marlene Burwick

Ledamot: Magnus Ek

Ledamot: Elisabeth Falkhaven

Ledamot: Martin Kinnunen

Ledamot: Magnus Manhammar

Ledamot: Betty Malmberg

Ledamot: Kjell-Arne Ottosson

Ledamot: Elin Segerlind

Ledamot: Lars Tysklind

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 35 77

christine.annemalm@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jorid Hammersland, tfn 08-405 43 49
jorid.hammersland@regeringskansliet.se

Sekreterare: Markus Larsson, tfn 08-405 37 50
markus.larsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 98 29
hanna.nilo@regeringskansliet.se

Sekreterare: Therese Hansson, tfn 08-405 22 20
therese.hansson@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information