M 2018:07 Utredningen om kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa-Britt Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


M 2018:06 Utredningen om långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Westlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Mer information


M 2018:05 Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Lillienau
anders.lillienau@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Cecilia Hartman, 2018-08-13

Sekreterare: Sven Ångquist, börjar 2018-09-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Mer information


M 2018:04 Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Rudén

Sekreterare: Linda Molander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas (inklusive en engelsk översättning av betänkandet) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 september 2019.

Mer information


M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabet Falemo

Sekreterare: Therése Karlsson, tfn 08-405 41 53

Sekreterare: Roger Husblad, tfn 08-405 30 03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Wetterstrand

Sekreterare: Andreas Kannesten, 08-405 14 98

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.

Mer information


M 2017:07 Vattenförvaltningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén

Huvudsekreterare: Helén Leijon, tfn 08-405 96 62

Sekreterare: Christer Åström, tfn 08-405 34 38

Sekreterare: Patrik Bremdal

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2019.

Mer information


M 2017:06 Utredningen om hållbara plastmaterial

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Stenmarck, tfn 08-405 87 41

Sekreterare: Jenny Ivarsson, tfn 08-405 98 45

Sekreterare: Johanna Eriksson, tfn 08-405 87 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018.

Mer information


M 2017:05 Utredningen Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabor Szendrö

Sekreterare: Ingemar Lund, tfn 08-405 98 03

Sekreterare: Johan Pettersson, tfn 08-405 82 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019.

Mer information