M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05
epost folke.k.larsson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Mats Johansson, tfn 072-226 0407
epost mats.johansson(@)regeringskansliet.se

Sekreterare: Ida Lindblad Hammar, tfn 08-405 92 55
epost ida.lindblad.hammar (@)regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2019

Mer information


M 2018:07 Utredningen om kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa-Britt Karlsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson, tfn 08-405 48 46

Sekreterare: David Mjureke, tfn 08-405 52 71

Sekreterare: Björn Boström, tfn 08-405 93 97

Sekreterare: Eva Jernbäcker, tfn 08-405 16 11

Sekreterare: Mattias Lundblad, tfn 08-405 46 90

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


M 2018:06 Biogasmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Westlund

Huvudsekreterare: Roger Berggren, tfn 08-405 56 33

Sekreterare: Robin Jacobsson, tfn 08-40 98 98

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Mer information


M 2018:05 Utredningen om hållbar terrängkörning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Lillienau
anders.lillienau@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Cecilia Hartman, tfn 08-405 23 82

Sekreterare: Sven Ångquist, tfn 08-405 32 43

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Mer information


M 2018:04 Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Rudén, 070-493 31 01
christina.Ruden@aces.su.se

Sekreterare: Linda Molander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas (inklusive en engelsk översättning av betänkandet) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 september 2019.

Mer information


M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabet Falemo

Sekreterare: Roger Husblad, tfn 08-405 30 03

Sekreterare: Elon Strömbäck, tfn 08-405 97 30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Huvudsekreterare: Therese Hansson, tfn 08-405 22 20

Sekreterare: Ylva Engwall, tfn 08-405 25 35

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Wetterstrand

Sekreterare: Andreas Kannesten, 08-405 14 98

Sekreterare: Anna Elofsson, tfn 08-405 83 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.

Mer information


M 2017:07 Vattenförvaltningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén

Huvudsekreterare: Helén Leijon, tfn 08-405 96 62

Sekreterare: Christer Åström, tfn 08-405 34 38

Sekreterare: Patrik Bremdal

Sekreterare Marie Römpötti, börjar 2019-03-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2019.

Mer information


M 2017:05 Utredningen Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabor Szendrö

Sekreterare: Ingemar Lund, tfn 08-405 98 03

Sekreterare: Johan Pettersson, tfn 08-405 82 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019.

Mer information