M 2017:07 Vattenförvaltningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén

Sekreterare: Helén Leijon, tfn 08-405 96 62

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2019.

Mer information


M 2017:06 Utredningen om hållbara plastmaterial

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Stenmarck, tfn 08-405 87 41

Sekreterare: Jenny Ivarsson, tfn 08-405 98 45

Sekreterare: Johanna Eriksson, tfn 08-405 87 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Mer information


M 2017:05 Utredningen Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabor Szendrö

Sekreterare: Ingemar Lund, tfn 08-405 98 03

Sekreterare: Johan Pettersson, börjar 2017-10-16

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Mer information


M 2017:04 Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lise Nordin

Huvudsekreterare: Eva Jernbäcker, tfn 08-405 16 11

Sekreterare: Martin Flack, tfn 08-405 97 57

Sekreterare: Anders Ådahl, tfn 08-405 87 98

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018.

Mer information


M 2017:03 Utredningen om översyn av miljöövervakningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Romson

Huvudsekreterare: Lena Sandström, tfn 08-405 97 43

Sekreterare: Fredrik Engström, tfn 08-405 97 91

Sekreterare: Lukas Pashalidis, tfn 08-405 98 09

Sekreterare: Erik Arnberg, tfn 070-648 79 21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Mer information


M 2017:02 Utredningen om hållbara vattentjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Grönvall

Sekreterare: Sara Linde, tfn08-405 87 86

Sekreterare: Mats H Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Mer information


M 2017:01 Gruvfallsfinansieringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Daniel Barr

Sekreterare: Peter Stoltz, tfn 08-405 93 65

Konsult: Olle Stångberg, 070-498 58 21

Konsult: Ingvar Persson

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28
(tidigare Holmfridur Bjarnadottir, tfn 08-405 27 28, 072-235 27 28)

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådet verkar tills vidare

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information