M 2017:03 Utredningen om översyn av miljöövervakningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Romson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Mer information


M 2017:02 Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor som rör små avlopp

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Grönvall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Mer information


M 2017:01 Utredningen om Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Daniel Barr

Sekreterare: Peter Stoltz, tfn 08-405 93 65

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, börjar: 2017-03-30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information


M 2016:04 Miljötillsynsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Cederlöf

Sekreterare: Cecilia Ångström, tfn 08-405 30 68

Sekreterare: Marie Becker, tfn 08-405 40 71

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2017.

Mer information


M 2014:04 En nationell miljömålssamordnare

Kontaktuppgifter

Nationell miljömålssamordnare: Annika Helker Lundström

Redovisningsdatum

Uppdraget är tidsbegränsat och miljömålssamordnaren ska redovisa arbetet och sina slutsatser den 30 juni 2017.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28
(tidigare Holmfridur Bjarnadottir, tfn 08-405 27 28, 072-235 27 28)

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådet verkar tills vidare

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information