M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Wetterstrand

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.

Mer information


M 2017:07 Vattenförvaltningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén

Huvudsekreterare: Helén Leijon, tfn 08-405 96 62

Sekreterare: Christer Åström, tfn 08-405 34 38

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2019.

Mer information


M 2017:06 Utredningen om hållbara plastmaterial

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Stenmarck, tfn 08-405 87 41

Sekreterare: Jenny Ivarsson, tfn 08-405 98 45

Sekreterare: Johanna Eriksson, tfn 08-405 87 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Mer information


M 2017:05 Utredningen Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabor Szendrö

Sekreterare: Ingemar Lund, tfn 08-405 98 03

Sekreterare: Johan Pettersson, tfn 08-405 82 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Mer information


M 2017:04 Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lise Nordin

Huvudsekreterare: Eva Jernbäcker, tfn 08-405 16 11

Sekreterare: Tea Alopaeus, tfn 08-405 80 32

Sekreterare: Anders Ådahl, tfn 08-405 87 98

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018.

Mer information


M 2017:03 Utredningen om översyn av miljöövervakningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Romson

Huvudsekreterare: Lena Sandström, tfn 08-405 97 43

Sekreterare: Fredrik Engström, tfn 08-405 97 91

Sekreterare: Linda Hansson, tfn 08-405 31 50

Sekreterare: Erik Arnberg, tfn 070-648 79 21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Mer information


M 2017:02 Utredningen om hållbara vattentjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Grönvall

Sekreterare: Sara Linde, tfn08-405 87 86

Sekreterare: Mats H Johansson

Sekreterare: Åsa Talvik, tfn 08-405 17 41

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Mer information


M 2017:01 Gruvfallsfinansieringsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Daniel Barr

Sekreterare: Peter Stoltz, tfn 08-405 93 65

Konsult: Olle Stångberg, 070-498 58 21

Konsult: Ingvar Persson

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information