N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Frank Johan Ahlberg, tfn 08-405 98 59

Johanna Jelinek Boman, tfn 08-405 92 21

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 15 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


N 2017:07 Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Ylva Mälarstig, tfn 08-405 81 12

Sekreterare: Gabriella Björnfot, tfn 08-405 51 68

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


N 2017:06 Byggrättsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nooshi Dadgostar

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Mer information


N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Maria Brogren

Sekreterare: Åsa V Johansson, tfn 08-405 87 84

Sekreterare: Marja Lundgren, tfn 08-405 94 05

Sekreterare: Jonas Hammarlund, tfn 08-405 50 52

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Den 20 december överlämnade kommittén sitt första delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


N 2017:02 Översiktsplaneutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Holmqvist, tfn 08-405 89 39

Huvudsekreterare: Johan Hjalmarsson, tfn 08-405 25 87

Sekreterare: Emma Franzén, tfn 08-405 84 67

Sekreterare: Joel Björk-Werner, tfn 08-405 22 02

Sekreterare: Cristina Björn, tfn 08-405 88 74

Sekreterare: Jesper Blomberg

 

Redovisningsdatum

Utredaren överlämnade den 28 juni 2017 betänkandet Detaljplanekravet, SOU 2017:64. Utredaren ska senast den 15 maj 2018 redovisa uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och uppdraget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


N 2016:04 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Kristina Algotson, tfn 08-405 57 12

Sekreterare: Erika Rosander, tfn 08-405 57 39

Sekreterare: Tora Philp

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2017.

Mer information


N 2016:03 Samordning av särskilda persontransporter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Johansson

Sekreterare: Pernilla Sandgren, tfn 08-405 93 57

Sekreterare: Lisa Ahlström, tfn 08-405 96 26

Redovisningsdatum

Uppdraget redovisas senast 30 juni 2018.

Mer information