N 2022:08 Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Malmberg
par.malmberg@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Annika Holmberg

Sekreterare: Lovisa Sundqvist Bådagård

 

 

Redovisningsdatum

Delbetänkande ska lämnas senast den 30 december 2022. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Mer information


N 2022:07 En nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Ek

Sekreterare: Karin Tormalm

Sekreterare: Henry Hammarström

Redovisningsdatum

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15
februari 2023.
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


N 2022:06 Utredningen en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Sekreterare: Josefin Sahlin
08-405 51 13
josefin.sahlin@regeringskansliet.se,

Sekreterare: Amanda Hugosson
08-405 45 56
amanda.hugosson@regeringskansliet.se,

 

 

Redovisningsdatum

Förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska redovisas senast den 1 juli 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 november 2024.

Mer information


N 2022:05 Stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Karl Lundberg

Sekreterare: Albin Ring

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Mer information


N 2022:04 Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Leif Jakobsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2023.

Mer information


N 2022:03 Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Hedda Carlqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


N 2022:02 En ny livsmedelsberedskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Petersson

Huvud sekreterare: Martin Allard

Sekreterare: Kristina Jansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


N 2022:01 Reglering av fisket för att skydda marina skyddade områden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jonas Manole

Sekreterare: Magnus Petersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Mer information


N 2021:04 Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Märit Bergendahl

Sekreterare: Peter Hofverberg

Sekreterare: Kristin Holgersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Mer information


N 2021:02 Renmarkskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Eric M Runesson

Huvudsekreterare: Lisa Englund Krafft

Sekreterare: Maja Martinsson

Sekreterare: Nanna Holmgren

Sekreterare: Magdalena Pucher

Sekreterare: Sören Höjgård-Olsen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 20 maj 2025.

Mer information