N 2018:06 Djurhälsolagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Ohlsson

Sekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-405 84 87

Sekreterare: Aase Tronstrand, tfn 08-405 99 66

Sekreterare: Jonna Wiborn, tfn 08-405 54 79

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


N 2018:05 Utredningen om sanktioner vid brott mot djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Wallinder

Sekreterare: Sara Vinnefors, tfn. 08-405 40 91

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


N 2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jon Simonsson

Huvudsekreterare: Anna Fridén, tfn 08-405 24 66

Sekreterare: Charlotte Hall, tfn 08-405 29 25

Sekreterare: Alexander Wall, tfn 08-405 45 24

Sekreterare: Helena Forsaeus, tfn 08-405 38 13

Redovisningsdatum

Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


N 2018:03 Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Nordlöf

Sekreterare: Ingrid Strömberg, tfn 08-405 22 11

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Mer information


N 2018:02 EU-straffstadgandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Wiberg

Sekreterare: Alexander Lundén, tf 08-405 52 15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information