N 2017:06 Byggrättsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nooshi Dadgostar

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 53

Sekreterare: Kim Örtenblad, tfn 08-405 96 54

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

Mer information


N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Caroline Cronsioe, tfn 08-405 85 69

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Maria Brogren, tfn 08-405 89 98

Sekreterare: Åsa V Johansson, tfn 08-405 87 84

Sekreterare: Marja Lundgren, tfn 08-405 94 05

Sekreterare: Jonas Hammarlund, tfn 08-405 50 52

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Överväganden och förslag när det gäller standarder ska redovisas senast den 29 december 2017.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


N 2017:04 Utredningen om kommunal planering för bostäder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hanna Wiik

Huvudsekreterare: Lars Arell, tfn 08-405 51 99

Sekreterare: Micael Nilsson, tfn 08-405 87 55

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande överlämnades den 28 september 2017. Uppdraget enligt tilläggsdirektiven ska redovisas senast den 30 april 2018.

Mer information


N 2017:03 Bostadsbyggande på statens fastigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Sofie Svenningsson, tfn 08-405 98 97

Sekreterare: Lars Jansson, tfn 08-405 94 79

Sekreterare: Per-Olof Remmare

Sekreterare: Jan Persson

 

Redovisningsdatum

Förhandlingspersonen ska senast den 15 september 2017 lämna en delredovisning med bedömning av förutsättningarna för bostadsbyggande på fastigheterna och en tidsplan för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Regeringen kan komma att lämna tilläggsdirektiv med hänsyn till vad som framkommer i delredovisningen.

Mer information


N 2017:02 Översiktsplaneutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Holmqvist, tfn 08-405 89 39

Huvudsekreterare: Johan Hjalmarsson, tfn 08-405 25 87

Sekreterare: Emma Franzén, tfn 08-405 84 67

Sekreterare: Joel Björk-Werner, tfn 08-405 22 02

Sekreterare: Cristina Björn, tfn 08-405 88 74

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 20 juni 2017 redovisa uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan. Utredaren ska senast den 15 mars 2018 redovisa uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och uppdraget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2018.

Mer information


N 2017:01 Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Susann Bard

Sekreterare: Ulrika Hägred, tfn 08-405 83 69

Sekreterare: Han-Suck Song, tfn 08-405 85 59

Sekreterare: Anette Martinsson Lindsten

Sekreterare: Klaus Hammes

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Mer information


N 2016:04 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Kristina Algotson, tfn 08-405 57 12

Sekreterare: Erika Rosander, tfn 08-405 57 39

Sekreterare: Tora Philp

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2017.

Mer information


N 2016:03 Samordning av särskilda persontransporter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Johansson

Sekreterare: Pernilla Sandgren, tfn 08-405 93 57

Sekreterare: Lisa Ahlström, tfn 08-405 96 26

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Mer information


N 2016:02 Utredningen om energisparlån

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Enander

Sekreterare: Bengt Nyman, tfn 08-405 48 99

Sekreterare: Rolf Westerlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2017.

Mer information

Direktiv 2016:68 Energisparlån

Tilläggsdirketiv 2017:89 till Utredningen om energisparlån


N 2016:01 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hans-Eric Holmqvist

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 50 51

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 56 61

Sekreterare: Sofia Larsdotter Carlsson, tfn 08-405 93 54

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017.

Mer information