N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Anders Sjelvgren, tfn 08-405 98 86

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Maria Brogren, tfn 08-405 89 98

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Överväganden och förslag när det gäller standarder ska redovisas senast den 29 december 2017.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


N 2017:04 Utredningen om kommunal planering för bostäder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hanna Wiik

Huvudsekreterare: Lars Arell, tfn 08-405 51 99

Sekreterare: Lisa Leverström, tfn 08-405 84 70

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.

Mer information


N 2017:03 Bostadsbyggande på statens fastigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Sofie Svenningsson, tfn 08-405 98 97

Sekreterare: Lars Jansson, tfn 08-405 94 79

Sekreterare: Per-Olof Remmare

Sekreterare: Jan Persson

 

Redovisningsdatum

Förhandlingspersonen ska senast den 30 juni 2017 lämna en delredovisning med bedömning av förutsättningarna för bostadsbyggande på fastigheterna och en tidsplan för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Regeringen kan komma att lämna tilläggsdirektiv med hänsyn till vad som framkommer i delredovisningen.

Mer information


N 2017:02 Översiktsplanutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Holmqvist, tfn 08-405 89 39

Huvudsekreterare: Johan Hjalmarsson, tfn 08-405 25 87

Sekreterare: Emma Franzén, tfn 08-405 84 67

Sekreterare: Joel Björk-Werner, tfn 08-405 22 02

Sekreterare: Cristina Björn, börjar 2017-05-22

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 20 juni 2017 redovisa uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan. Utredaren ska senast den 15 mars 2018 redovisa uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och uppdraget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2018.

Mer information


N 2017:01 Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Susann Bard

Sekreterare: Ulrika Hägred, tfn 08-405 83 69

Sekreterare: Han-Suck Song, tfn 08-405 85 59

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Mer information


N 2016:04 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Kristina Algotson, tfn 08-405 57 12

Sekreterare: Erika Rosander, tfn 08-405 57 39

Sekreterare: Tora Philp

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2017.

Mer information


N 2016:03 Samordning av särskilda persontransporter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Mer information


N 2016:02 Utredningen om energisparlån

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Enander

Sekreterare: Bengt Nyman, tfn 08-405 48 99

Sekreterare: Rolf Westerlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017.

Mer information


N 2016:01 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hans-Eric Holmqvist

Huvudsekreterare: Christine Annemalm, tfn 08-405 50 51

Sekreterare: Michiko Muto, tfn 08-405 53 94

Sekreterare: Hanna Nilo, tfn 08-405 56 61

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017.

Mer information


N 2015:08 Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik von Arnold

Sekreterare: Roger Berggren, tfn 08-405 17 65

Sekreterare: Lina Hjort, tfn 08-405 88 31

Redovisningsdatum

Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2017.

Mer information