N 2020:05 Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Sekreterare: Sofia Lyth

Sekreterare: Madeleine Olander

Sekreterare: Cajsa Lindberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Mer information


N 2020:04 Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mathias Tegnér

Huvudsekreterare: Elisabeth Kristensson

Sekreterare: Altin Vejsiu

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


N 2020:03 Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Alsér

Sekreterare: Madeleine Sandman

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


N 2020:01 Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helena Jonsson

Sekreterare: Helena Wickström, tfn:08-405 18 87

Sekreterare: Mattias Gotting, tfn: 08-405 93 10

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information


N 2019:01 Utredningen om en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jenny Wennhall, tfn 08-405 96 14

Sekreterare: Caroline Rosengren, tfn 08-405 18 60

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021

Mer information


N 2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jon Simonsson

Huvudsekreterare: Anna Fridén, tfn 08-405 24 66

Sekreterare: Charlotte Hall, tfn 08-405 29 25

Sekreterare: Helena Forsaeus, tfn 08-405 38 13

Sekreterare: Annika Palm, tfn 08-405 26 41

 

Redovisningsdatum

Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Mer information