N 2018:05 Utredningen om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Wallinder

Sekreterare: Sara Vinnefors, tfn. 08-405 40 91

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


N 2018:04 Kommittén för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jon Simonsson

Sekreterare: Charlotte Hall, börjar 2019-01-07

Redovisningsdatum

Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


N 2018:03 Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jennie Nilsson

Sekreterare: Ingrid Strömberg, börjar 2018-09-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Mer information


N 2018:02 EU-straffstadgandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Wiberg

Sekreterare: Alexander Lundén, tf 08-405 52 15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


N 2018:01 Utredning om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erland Olausson

Sekreterare: Bo Vikström, tfn 08-405 36 94

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2019.

Mer information


N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Frank Johan Ahlberg, tfn 08-405 98 59

Johanna Jelinek Boman, tfn 08-405 92 21

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 08-405 98 38

Thomas Hartman tfn 08-405 42 43

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 15 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


N 2017:07 Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Ylva Mälarstig, tfn 08-405 81 12

Sekreterare: Gabriella Björnfot, tfn 08-405 51 68

Sekreterare: Cecilia Östrand, börjar 2018-08-20

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Åsa V Johansson, tfn 08-405 87 84

Sekreterare: Marja Lundgren, tfn 08-405 94 05

Sekreterare: Jonas Hammarlund, tfn 08-405 50 52

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Den 20 december överlämnade kommittén sitt första delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information


N 2017:02 Översiktsplaneutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Holmqvist, tfn 08-405 89

Sekreterare: Joel Björk-Werner, tfn 08-405 22 02

Sekreterare: Jesper Blomberg

 

Redovisningsdatum

Utredaren överlämnade den 28 juni 2017 betänkandet Detaljplanekravet, SOU 2017:64. Den 30 maj 2018 överlämnade utredaren betänkandet En utvecklad översiktsplanering, där del 1 avser frågan hur efterföljande planering kan underlättas och del 2 avser frågan om kommunerna ska ges möjlighet att reglera upplåtelseformen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


N 2016:04 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Kristina Algotson, tfn 08-405 57 12

Sekreterare: Erika Rosander, tfn 08-405 57 39

Sekreterare: Tora Philp

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2017.

Mer information