N 2018:06 Djurhälsolagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Ohlsson

Sekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-405 84 87

Sekreterare: Aase Tronstrand, tfn 08-405 99 66

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


N 2018:05 Utredningen om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Wallinder

Sekreterare: Sara Vinnefors, tfn. 08-405 40 91

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


N 2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jon Simonsson

Huvudsekreterare: Anna Fridén, tfn 08-405 24 66

Sekreterare: Charlotte Hall, tfn 08-405 29 25

Sekreterare: Alexander Wall, tfn 08-405 45 24

Sekreterare: Helena Forsaeus, tfn 08-405 38 13

Redovisningsdatum

Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


N 2018:03 Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Nordlöf

Sekreterare: Ingrid Strömberg, tfn 08-405 22 11

Sekreterare: Lena Ljungberg, tfn 08-405 14 30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Mer information


N 2018:02 EU-straffstadgandeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Wiberg

Sekreterare: Alexander Lundén, tf 08-405 52 15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


N 2018:01 Utredning om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erland Olausson

Sekreterare: Bo Vikström, tfn 08-405 36 94

Sekreterare: Anna Niklasson, tfn 08-405 12 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2019.

Mer information


N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Frank Johan Ahlberg, tfn 08-405 98 59

Johanna Jelinek Boman, tfn 08-405 92 21

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 072-208 42 54

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Katarina Schylberg, börjar 2019-04-01

 

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


N 2017:05 Kommittén för modernare byggregler

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kurt Eliasson

Ledamot: Anna Sander

Huvudsekreterare: Johanna Ode, tfn 08-405 85 07

Sekreterare: Anna-Maria Engqvist, tfn 08-405 93 27

Sekreterare: Åsa V Johansson, tfn 08-405 87 84

Sekreterare: Marja Lundgren, tfn 08-405 94 05

Sekreterare: Jonas Hammarlund, tfn 08-405 50 52

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, börjar 2019-03-11

Redovisningsdatum

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna sina förslag till Boverket.

Den 20 december överlämnade kommittén sitt första delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan.

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018.

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019.

Mer information