S 2017:04 Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Mer information


S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2018.

Mer information


S 2016:10 Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Mer information


S 2016:09 Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Mer information


S 2016:08 Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Mer information


S 2016:06 Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Mer information


S 2016:04 Utredningen om regleringen av biobanker

Mer information