S 2018:14 Garantipensionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:12 Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Huvudsekreterare: Ulrika Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information


S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Larsson

Sekreterare: Maria Gill, börjar 2018-12-01

Sekreterare: Marie Stegard Lind, börjar 2018-12-27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:10 Delegationen för senior arbetskraft

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anna Hedborg

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Anna Fransson, tfn 08-405 23 84

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Sekreterare: Fredrik Ax

Sekreterare: Ulrika Ternby

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Sekreterare: Johan Wockelberg Hedlund

Sekreterare: Maria Karanta, börjar 2018-12-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


S 2018:07 Utredningen om antidopning och dataskydd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Anna-Karin Leo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling

Sekreterare: Nina Karnehed, börjar 2018-12-01

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Sekreterare: Carl-Johan Hardt

Sekreterare: Tommy Sundholm, börjar 2019-02-07

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Mer information