S 2018:07 utredningen om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter i antidopningsarbete inom idrotten

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Anna-Karin Leo, börjar 2018-08-29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling, börjar 2018-08-06

Sekreterare: Marie Jakobsson Randers, börjar 2018-08-20

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Sekreterare: Helena Persson Schill

Sekreterare: Carl-Johan Hardt, börjar 2018-07-02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Mer information


S 2018:04 2018 års donationsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Emma Millberg

Sekreterare: Lina Pastorek

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 1 maj 2019.

Mer information


S 2018:03 Barnkonventionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim, börjar 2018-08-17

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2019.

Mer information


S 2018:02 Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Veronica Palm

Sekreterare: Martin Färnsten

Sekreterare: Marie Forssell

Sekreterare: Patrik Zetterberg

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:01 OPS-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Sekreterare: Tina J Nilsson

Sekreterare: Fredrik Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2019.

Mer information


S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Olauzon

Sekreterare: Anders Berg

Sekreterare: Hanna Åkesson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Mer information


S 2017:08 Styrning för en mer jämlik vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Stiernstedt, tfn 08-405 35 83

goran.stiernstedt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Daniel Zetterberg, tfn 08-405 22 84

daniel.zetterberg@regeringskansliet.se

Sekreterare: Annika Stjernquist, tfn 08-405 27 87

annika.stjernquist@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.

Mer information


S 2017:07 Utredningen Reglering av yrket undersköterska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Harriet Wallberg, tfn 08-405 86 78

Sekreterare: Petra Zetterberg Ferngren, tfn 08-405 12 02

Sekreterare: Johanna Hedström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information