S 2018:10 Delegation för främjande av äldre arbetskraft

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anna Hedborg

Sekreterare: Maria Söderberg, börjar 2018-10-09

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


S 2018:07 utredningen om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter i antidopningsarbete inom idrotten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Anna-Karin Leo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling, börjar 2018-08-06

Sekreterare: Marie Jakobsson Randers, börjar 2018-08-20

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Sekreterare: Helena Persson Schill

Sekreterare: Carl-Johan Hardt, börjar 2018-07-02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Mer information


S 2018:04 2018 års donationsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Emma Millberg

Sekreterare: Lina Pastorek

Sekreterare: Karolina Mellstrand, börjar 2018-09-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 1 maj 2019.

Mer information


S 2018:03 Barnkonventionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2019.

Mer information


S 2018:02 Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Veronica Palm

Sekreterare: Martin Färnsten

Sekreterare: Marie Forssell

Sekreterare: Patrik Zetterberg

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:01 OPS-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Sekreterare: Tina J Nilsson

Sekreterare: Fredrik Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2019.

Mer information