S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2020:01 Utredningen stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Sekreterare: Klara Granat

Sekreterare: Sandra Creutz, börjar 2020-02-10

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information


S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare Annika Remaeus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Tove Gemzell

Sekreterare: Unni Mannerheim (start 2020-03-12)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 2019:02 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Westerholm

Sekreterare: Helene Limén

Sekreterare: Sayran Khayati, börjar 2019-10-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2019:01 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Sekreterare: Ingrid Floderus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information


S 2018:14 Garantipensionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i slutredovisas senast den 31 maj 2020. Ett delbetänkande avseende delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 29 november 2019.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Sekreterare: Nicklas Korsell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


S 2018:12 Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Huvudsekreterare: Ulrika Hall

Sekreterare: Monica Hultcrantz

Sekreterare: Katarina Lagerstedt

Sekreterare: Annika Stjernquist

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information