S 2019:02 Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Westerholm

Sekreterare: Helene Limén

Sekreterare: Sayran Khayati, börjar 2019-10-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2019:01 Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Sekreterare: Ingrid Floderus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information


S 2018:14 Garantipensionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i slutredovisas senast den 31 maj 2020. Ett delbetänkande avseende delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 29 november 2019.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Sekreterare: Nicklas Korsell, börjar 2019-05-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:12 Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Huvudsekreterare: Ulrika Hall

Sekreterare: Monica Hultcrantz

Sekreterare: Katarina Lagerstedt

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information


S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Larsson

Sekreterare: Maria Gill

Sekreterare: Marie Stegard Lind

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:10 Delegationen för senior arbetskraft

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anna Hedborg

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Gustav Gidenstam

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Sekreterare: Ulrika Ternby, tfn 08-405 55 98

Sekreterare: Fredrik Ax, tfn 08-405 11 86

Sekreterare: Hans Hagelin, tfn 08-405 34 33

Sekreterare: Eva Bengtsson, tfn 08-405 11 65

Redovisningsdatum

För uppdraget får utredaren förlängd tid till den 30 september 2021. Delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Sekreterare: Johan Wockelberg Hedlund

Sekreterare: Maria Karanta

Sekreterare: Karin Flyckt, börjar 2019-10-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling

Sekreterare: Nina Karnehed

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information