S 2020:06 Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Holmsäter

Huvudsekreterare: Ullalena Haeggman

Sekreterare: Mats Janson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2020:05 Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Magnus Larsson

Sekreterare Johanna Evjen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


S 2020:04 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering

Kontaktuppgifter

Ordförande: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Johanna Hjalmarsson

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Mårten Hultin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Sammeli

Sekreterare: Karin Flyckt

Sekreterare: Cecilia Ljung (börjar 14 april 2020)

Sekreterare: Josefin Gustavsson (börjar 27 april 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information


S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2020:01 Utredningen stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Nina Karnehed

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Sekreterare: Klara Granat

Sekreterare: Sandra Creutz

Sekreterare: Niklas Eklöf

Senior rådgivare: Göran Stiernstedt

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information


S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare: Annika Remaeus

Sekreterare: Kerstin Westergren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Tove Gemzell

Sekreterare: Unni Mannerheim

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 2019:02 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Westerholm

Sekreterare: Helene Limén

Sekreterare: Sayran Khayati, börjar 2019-10-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information