S 2022:14 En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


S 2022:05 Effektivare tillsyn av socialtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helén Ängmo

Redovisningsdatum

Uppdraget redovisas senast den 29 mars 2024.

Mer information


S 2022:04 Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katarina Nyström

Sekreterare: Carl Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023.

Mer information


S 2022:03 Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anita Linder

Huvudsekreterare: Christopher Carlson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Mer information


S 2022:02 Översyn av karens och sjuklön

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Zofie Duvander

Sekreterare: Kristina Erikson

Sekreterare: Nadja Grees

Sekreterare: Fanny Jatko

Sekreterare: Niklas Österlund

Redovisningsdatum

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


S 2022:01 Narkotikautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Lindén

Sekreterare: Lina Pastorek

Sekreterare: Helena Löfgren

Sekreterare: Martin Lindblom

Sekreterare: Anne Terdén

Redovisningsdatum

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


S 2021:11 Arbetsskadeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dan Holke

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Ossian von Friesen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

Mer information


S 2021:10 Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Nilsson

Sekreterare: Kajsa Eliasson

Sekreterare: Lovisa Forsblad

Sekreterare: Henrik Lindholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023.

Mer information


S 2021:09 Treklöverutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Sekreterare: Frida Nylén

Sekreterare: Marie Jakobsson Randers

Redovisningsdatum

Uppdraget slutredovisas senast den 17 mars 2023.

Mer information


S 2021:08 Adoptionskommissionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Singer

Huvudsekreterare: Tina Nilsson

Sekreterare: Anders Tordai

Sekreterare: Christina Sundelöf Kellner

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2023.

Mer information