S 2017:06 Utredningen om en översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Fredrik Lövkvist, börjar 2017-07-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.

Mer information


S 2017:05 Utredningen om Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kjell Asplund

Sekreterare: Mats Nilsson, 08-405 30 72

Sekreterare: Lisa Landerholm, börjar 2017-08-14

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2019.

Mer information


S 2017:04 Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Vivianne Macdisi, tfn 08-405 93 50

Sekreterare: Kristian Örnelius, tfn 08-405 41 58

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2018.

Mer information


S 2017:03 Översyn av socialtjänstlagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Winberg, ambassadör

Sekreterare: Camilla Sköld, börjar 2017-08-21

Sekreterare: Christer Pettersson, börjar 2017-08-31

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2018.

Mer information


S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nils Öberg

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2018.

Mer information


S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Nergård, tfn 08-405 87 24

Sekreterare: Louise A Andersson, tfn 08-405 31 45

Redovisningsdatum

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet och ska senast den 9 juni 2017 lämna en delredovisning som innehåller en beskrivning av inriktningen för det kommande arbetet som utgår från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering bör ersättas av nya principer som anger närheten till patienten och en tidsplan för detta.

Mer information


S 2016:10 Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Alnebratt, tfn 08-405 89 03

Sekreterare: Magnus Hedenskog, tfn 08-405 94 44

Sekreterare: Anna Aspegren, tfn 08-405 87 27

Sekreterare: Suzanne Gyllenswärd, tfn 08-405 39 28. Börjar 14 augusti.

Sekreterare: Kristina Hörlyk, börjar 2017-08-14

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

Mer information


S 2016:09 Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erik Nymansson

Sekreterare: Mattias Håkansson, tfn 08-405 99 79

Sekreterare: Hanna Westgård, tfn 08-405 83 27

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2018.

Mer information


S 2016:08 Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Lundh Sammeli, tfn 08-405 86 86

Sekreterare: Mikael Thörn, tfn 08-405 85 38

Sekreterare: Marit Birk, tfn 08-405 88 81

Sekreterare: Stefan Zetterlind, börjar 2017-09-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2017.

Mer information


S 2016:07 Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Toivo Heinsoo

Sekreterare: Sofia Aslamatzidou, tfn 08-405 58 49

Sekreterare: Elin Feldt, tfn 08-405 29 91

Sekreterare: Joakim Ramsberg, tfn 08-405 83 57

Sekreterare: Fredrik Moen, tfn 08-405 86 05

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2018.

Mer information