S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman, börjar 2018-05-05

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Mer information


S 2018:04 2018 års donationsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Emma Millberg

Sekreterare: Lina Pastorek

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 1 maj 2019.

Mer information


S 2018:03 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2019.

Mer information


S 2018:02 Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Veronica Palm

Sekreterare: Martin Färnsten

Sekreterare: Marie Forsell, börjar 2018-05-01

Sekreterare: Patrik Zetterberg, börjar 2018-05-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:01 Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Tina J Nilsson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2019.

Mer information


S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Olauzon

Sekreterare: Anders Berg

Sekreterare: Malin Gedda, börjar 2018-03-29

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Mer information


S 2017:08 Styrning för en mer jämlik vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Stiernstedt, tfn 08-405 35 83

goran.stiernstedt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Daniel Zetterberg, tfn 08-405 22 84

daniel.zetterberg@regeringskansliet.se

Sekreterare: Annika Stjernquist, tfn 08-405 27 87

annika.stjernquist@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.

Mer information


S 2017:07 Utredningen Reglering av yrket undersköterska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Harriet Wallberg, tfn 08-405 86 78

Sekreterare: Petra Zetterberg Ferngren, tfn 08-405 12 02

Sekreterare: Johanna Hedström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information


S 2017:06 2017 års arvsfondsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Sara Vinnerfors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.

Mer information