S 2022:17 Utredning om en utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders W Jonsson

sekreterare: Ariane Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2023.

Mer information


S 2022:16 Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström Hemmingsson

Huvudsekreterare: Jenny von Greiff

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Johan Vikström

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Mer information


S 2022:15 Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jessica Bylund

Sekreterare: Carl Holmberg

Sekreterare: Ulrika Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


S 2022:14 Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Sekreterare: Sara Asp

sekreterare: Eva Farley

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


S 2022:13 En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Tegnell

Sekreterare: Ellen Jones

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 januari 2024.

Mer information


S 2022:12 Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Färnsten

Sekreterare: Fredrik Sellberg

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande ska lämnas senast den 28 februari 2023.
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


S 2022:11 Utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Susanne Eberstein

Huvudsekreterare: Jessica Lundahl

Sekreterare: Fredrik Blommé

Sekreterare: Clara Henley

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024

Mer information


S 2022:09 Utredningen om subventionering av speciallivsmedel till barn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jenny Wennhall

Sekreterare: Pia Frisk

Sekreterare: Camilla Mundt

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Mer information


S 2022:08 SABER-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva-Lo Ighe

Huvudsekreterare: Lars Grönvik

Sekreterare: Patric Timrén

Sekreterare: Mårten Hultin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


S 2022:07 Utredningen om sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Robert Sjunnebo

Sekreterare: Malin Junestav

Sekreterare: Elizabeth Östman

Sekreterare: Staffan Söderberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.

Mer information