S 2020:09 Kommissionen om utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

Sekreterare: Maria Branting

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


S 2020:08 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Ewa Gustafsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


S 2020:07 Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Bergström

Huvudsekreterare: Anki Bystedt

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 januari 2022.

Mer information


S 2020:06 Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Holmsäter

Huvudsekreterare: Ullalena Haeggman

Sekreterare: Mats Janson

Sekreterare: Ann-Kristine Hjelte

Konsult: Per Callermo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2020:05 Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Magnus Larsson

Sekreterare Johanna Evjen

Sekreterare: Lennart Östblom

Sekreterare: Mikael Malm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


S 2020:04 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering

Kontaktuppgifter

Ordförande: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Johanna Hjalmarsson

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Mårten Hultin

Sekreterare: Martin Amnell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Sammeli

Sekreterare: Karin Flyckt

Sekreterare: Cecilia Ljung (börjar 14 april 2020)

Sekreterare: Josefin Gustavsson (börjar 27 april 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information


S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2020:01 Utredningen stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Nina Karnehed

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information