S 2018:14 Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019

Mer information


S 2018:13 Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:12 Utredningen om genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Sekreterare: Ulrika Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information


S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Larsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:10 Delegationen för senior arbetskraft

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anna Hedborg

Sekreterare: Maria Söderberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Sekreterare: Johan Wockelberg Hedlund, börjar 2018-11-05

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


S 2018:07 Utredningen om antidopning och dataskydd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Anna-Karin Leo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling, börjar 2018-08-06

Sekreterare: Marie Jakobsson Randers, börjar 2018-08-20

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Sekreterare: Helena Persson Schill

Sekreterare: Carl-Johan Hardt, börjar 2018-07-02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Mer information