S 2017:09 Utredningen om en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Mer information


S 2017:08 Utredningen om ordning och reda i vården

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.


S 2017:07 Utredningen om reglering av yrket undersköterska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Harriet Wallberg, tfn 08-405 86 78

Sekreterare: Petra Zetterberg Ferngren, tfn 08-405 12 02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information


S 2017:06 2017 års arvsfondsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Sara Vinnerfors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.

Mer information


S 2017:05 KAM-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kjell Asplund

Sekreterare: Mats Nilsson, 08-405 30 72

Sekreterare: Lisa Landerholm, börjar 2017-08-14

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2019.

Mer information


S 2017:04 Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Vivianne Macdisi, tfn 08-405 93 50

Sekreterare: Kristian Örnelius, tfn 08-405 41 58

Sekreterare: Jan I Larsson, tfn 08-405 97 35

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2018.

Mer information


S 2017:03 Framtidens socialtjänst

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Winberg, ambassadör

Huvudsekreterare: Monica Malmqvist, tfn 08-405 52 01

Sekreterare: Camilla Sköld, tfn 08-405 94 53

Sekreterare: Christer Persson, tfn 08-405 93 68

Sekreterare: Kennert Loheim Kangevik, tfn 08-405 29 47

Sekreterare: Lars Grönvall, tfn 08-405 87 58

Sekreterare: Sofia Landelius, tfn 08-405 41 96

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2018.

Mer information


S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nils Öberg

Sekreterare: Charlotte Eklund Rimsten, tfn 08-405 88 37

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2018.

Mer information


S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Nergård

Sekreterare: Louise A Andersson, tfn 08-405 31 45

Sekreterare: Malin Lundberg, tfn 08-405 98 68

Redovisningsdatum

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Mer information


S 2016:09 Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erik Nymansson

Sekreterare: Mattias Håkansson, tfn 08-405 99 79

Sekreterare: Hanna Westgård, tfn 08-405 83 27

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2018.

Mer information