S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Olivia Wigzell

Huvudsekreterare: Louise Andersson

Sekreterare: Katrin Westlund

Sekreterare: Malin Lundberg

Sekreterare: Elisa Baroni

Sekreterare: Brigitta Hultblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


S 2020:15 Gårdsförsäljningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Fredrik Sandström

Sekreterare: Johan Stake (börjar 1 sept)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021

Mer information


S 2020:14 VAB-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marika Lindgren Åsbrink

Huvudsekreterare: Charlotta Örn

Sekreterare: Tommy Fraenkel

Sekreterare: Alma Wennemo Lanninger

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


S 2020:12 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Gunnarsson

Huvudsekreterare: Helena von Knorring

Sekreterare: Åsa Ljungvall

Sekreterare: Lisa Landerholm

Sekreterare: Hanna Wallin

Sekreterare: Nadja Zandpour

Sekreterare: Cecilia Ivarsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Kommunikatör: Erica Lawesson

Sekreterare: Sarah Cagnell

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information


S 2020:10 Utredningen om e-recept inom EES

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catarina Andersson Forsman

Sekreterare: Evelina Kaarme 

Sekreterare: Sarah Svenblad

 

Redovisningsdatum

Uppdraget förlängs och ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


S 2020:09 Coronakommissionen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Sekreterare: Helen Ziobro

Sekreterare: Micaela Bodelius

Sekreterare: Olof Östergren

Sekreterare: Petra Jansson

Sekreterare: Evelina Björkegren

Sekreterare: Maria Neijnes

Sekreterare: Anneli Eriksson

Sekreterare: Carl Lundgren

Sekreterare: Adam Altmejd

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

Sekreterare: Maria Branting

 

Redovisningsdatum

De nya delarna av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 2023.

Mer information


S 2020:07 Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Bergström

Huvudsekreterare: Anki Bystedt

Sekreterare: Fredrik Robertsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 30 juni 2023.

Mer information


S 2020:06 Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Per Nilsson

Sekreterare: Kajsa Mickelsson

Sekreterare: Mats Janson

Sekreterare: Ann-Kristine Hjelte

Sekreterare: Louise Stjernberg

Sekreterare: Veronica Hedjelind

Ledamot: Caroline Waldheim

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information