S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Sekreterare: Ulrika Ternby, tfn 08-405 55 98

Sekreterare: Fredrik Ax, tfn 08-405 11 86

Sekreterare: Hans Hagelin, tfn 08-405 34 33

Sekreterare: Eva Bengtsson, tfn 08-405 11 65

Redovisningsdatum

För uppdraget får utredaren förlängd tid till den 30 september 2021. Delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Sekreterare: Johan Wockelberg Hedlund

Sekreterare: Maria Karanta

Sekreterare: Karin Flyckt, börjar 2019-10-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Mandus Frykman

Sekreterare: Sofie Östling

Sekreterare: Nina Karnehed

 

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


S 2018:05 Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Claes Jansson

Sekreterare: Carl-Johan Hardt

Sekreterare: Tommy Sundholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


S 2018:02 Utredningen om jämlik tandhälsa

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Veronica Palm

Sekreterare: Martin Färnsten

Sekreterare: Marie Forssell

Sekreterare: Patrik Zetterberg

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Mer information


S 2018:01 OPS-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Sekreterare: Tina J Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska nu redovisas senast den 14 februari 2020.

Mer information


S 2017:03 Framtidens socialtjänst

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Winberg, ambassadör

Huvudsekreterare: Monica Malmqvist, tfn 08-405 52 01

Sekreterare: Kennert Loheim Kangevik, tfn 08-405 29 47

Sekreterare: Lars Grönvall, tfn 08-405 87 58

Sekreterare: Sofia Landelius, tfn 08-405 41 96

Sekreterare: Emilia Danielsson

Sekreterare: Fredrik Hjulström

Sekreterare: Pär Alexandersson, börjar 2019-10-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.

Mer information


S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Nergård

Sekreterare: Louise A Andersson, tfn 08-405 31 45

Sekreterare: Niklas Eklöf

Sekreterare: Anna-Klara Brage

Sekreterare: Caroline-Olivia Elgán

Redovisningsdatum

De delar som utredningen enligt tidigare beslutade direktiv skulle slutredovisa den 31 mars 2020 ska i stället redovisas i form av ett delbetänkande samma datum. Uppdraget att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 1991:08 Pensionärskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Hallengren, statsråd

Sekreterare: Janna Törneman, departementssekreterare

Pensionärskommittén verkar tills vidare

Mer information


S 1985:A Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kenneth Johansson
E-post: smer@regeringskansliet.se

Kanslichef/Huvudsekreterare Lotta Eriksson,  Tel: 08-405 27 58
E-post: lotta.eriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare Helena Teréus,  Tel: 08-405 28 33
E-post: helena.tereus@regeringskansliet.se

Sekreterare Michael Lövtrup, Tel: 08-405 85 75
E-post: michael.lovtrup@regeringskansliet.se

Biträdande sekreterare 50 % Yvonne Mörke, Tel: 08-405 33 86
E-post: yvonne.morke@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Statens medicinsk-etiska råd verkar tills vidare

Mer information