S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2020:01 Utredningen stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Nina Karnehed

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 maj 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Sekreterare: Klara Granat

Sekreterare: Sandra Creutz

Sekreterare: Niklas Eklöf

Sekreterare: Caroline-Olivia Elgán

Senior rådgivare: Göran Stiernstedt

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information


S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare: Annika Remaeus

Sekreterare: Kerstin Westergren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Tove Gemzell

Sekreterare: Unni Mannerheim

Sekreterare: Lars Karlander (från och med 1/7 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 2019:02 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Westerholm

Sekreterare: Helene Limén

Sekreterare: Sayran Khayati, börjar 2019-10-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


S 2019:01 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Sekreterare: Ingrid Floderus

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Sekreterare: Nicklas Korsell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


S 2018:10 Delegationen för senior arbetskraft

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Gustav Gidenstam

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Sekreterare: Ulrika Ternby, tfn 08-405 55 98

Sekreterare: Fredrik Ax, tfn 08-405 11 86

Sekreterare: Hans Hagelin, tfn 08-405 34 33

Sekreterare: Eva Bengtsson, tfn 08-405 11 65

Sekreterare: Lennart Christiansson, tfn 08-405 82 59

Sekreterare: Emin Ekström, tfn 08-405 80 93

Sekreterare: Jessica Bylund, tfn 08-405 27 05

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Utredningen ska lämna en delredovisning senast den 1 april 2021. Delredovisningen omfattar de delar som avser försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Mer information