S 2018:01 OPS-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Sekreterare: Tina J Nilsson

Sekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Svante Rasmuson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2019.

Mer information


S 2017:08 Styrning för en mer jämlik vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Stiernstedt, tfn 08-405 35 83

goran.stiernstedt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Daniel Zetterberg, tfn 08-405 22 84

daniel.zetterberg@regeringskansliet.se

Sekreterare: Annika Stjernquist, tfn 08-405 27 87

annika.stjernquist@regeringskansliet.se

Assistent: Liselotte Larsson

Sekreterare: Caroline-Olivia Elgán

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 augusti 2019.

Mer information


S 2017:03 Framtidens socialtjänst

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Winberg, ambassadör

Huvudsekreterare: Monica Malmqvist, tfn 08-405 52 01

Sekreterare: Camilla Sköld, tfn 08-405 94 53

Sekreterare: Kennert Loheim Kangevik, tfn 08-405 29 47

Sekreterare: Lars Grönvall, tfn 08-405 87 58

Sekreterare: Sofia Landelius, tfn 08-405 41 96

Sekreterare: Emilia Danielsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.

Mer information


S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Nergård

Sekreterare: Louise A Andersson, tfn 08-405 31 45

Sekreterare: Niklas Eklöf

Sekreterare: Anna-Klara Brage

Praktikant: Max Printz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020. En delredovisning ska lämnas den 7 juni 2019.

Mer information


S 1991:08 Pensionärskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Hallengren, statsråd

Sekreterare: Janna Törneman, departementssekreterare

Pensionärskommittén verkar tills vidare

Mer information


S 1985:A Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Kenneth Johansson
E-post: smer@regeringskansliet.se

Kanslichef/Huvudsekreterare Lotta Eriksson,  Tel: 08-405 27 58
E-post: lotta.eriksson@regeringskansliet.se

Sekreterare Helena Teréus,  Tel: 08-405 28 33
E-post: helena.tereus@regeringskansliet.se

Sekreterare Michael Lövtrup, Tel: 08-405 85 75
E-post: michael.lovtrup@regeringskansliet.se

Biträdande sekreterare 50 % Yvonne Mörke, Tel: 08-405 33 86
E-post: yvonne.morke@regeringskansliet.se

 

Redovisningsdatum

Statens medicinsk-etiska råd verkar tills vidare

Mer information


Fi 2018:06 Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg

Huvudsekreterare: Elin Berglöf, tfn 08-405 38 14

Sekreterare: Lovisa Hedberg, tfn 08-405 20 56

Sekreterare: Jonas Westberg, tfn 08-405 33 26

Sekreterare: Jonas Opperud, börjar 2019-04-08

Redovisningsdatum

Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information