U 2020:06 Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Mer information


U 2020:05 Genomförande av högskoleprovet

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Redovisningsdatum


Mer information


U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Mer information