U 2017:08 Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

Mer information


U 2017:06 Utredningen om tryggare och effektivare studier

Mer information


U 2017:04 2017 års Skolmyndighetsutredning

Mer information


U 2017:03 Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS)

Mer information


U 2017:01 Komvuxutredningen

Mer information


U 2016:07 Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Mer information


U 2016:05 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Mer information