U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Mer information


U 2017:11 Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten


U 2017:10 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Mer information


U 2017:08 Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

Mer information


U 2017:06 Utredningen om tryggare och effektivare studier

Mer information


U 2017:04 2017 års Skolmyndighetsutredning

Mer information


U 2017:03 Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS)

Mer information