U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Mer information


U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Mer information


U 2018:06 Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Mer information


U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Mer information