U 2018:06 utredningen En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Sandwall Åsberg

Sekreterare: Inger Bergendorff, börjar 2018-08-20

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas
att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för
nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari
2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


U 2018:05 utredningen Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand, börjar 2018-08-15

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Mer information


U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nihad Bunar

nihad.bunar@regeringskansliet.se

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2018-08-27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018

Mer information


U 2018:03 utredningen Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Annika Hellewell

Sekreterare: Johan Hardstedt

Sekreterare: Anna Spada

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Sekreterare: Daniel Wanhatalo, tfn 08-405 26 25

Sekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2018.

Mer information


U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Stjernkvist

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Jan Rehnstam

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Thomas Furusten

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Sekreterare: Margaretha Allen

Sekreterare: Joacim Strömblad, börjar 2018-09-01

Sekreterare: Jonas Olofsson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Mer information


U 2017:11 Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Modin

Sekreterare: Mats Johnsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information


U 2017:10 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie- Hélène Ahnborg, tfn 08-405 32 31

Sekreterare: Mikaela Zelmerlööw, tfn 08-405 50 07

Sekreterare: Anna Sundborg

Sekreterare: Anna Tammelin

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Mer information


U 2017:09 Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05

Sekreterare: Anna Medin, tfn 08-405 26 41

Sekreterare: Emil Plisch

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018.

Mer information


U 2017:08 Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kenth Nauclér

Sekreterare: Malin Bolinder, tfn 08-405 40 13

Sekreterare: Margitta Fröberg, tfn 08-405 24 78

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Mer information