U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Sekreterare: Daniel Wanhatalo, tfn 08-405 26 25

Sekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2018.

Mer information


U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Stjernkvist

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Jan Rehnstam

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Mer information


U 2017:10 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marie- Hélène Ahnborg, tfn 08-405 32 31

Sekreterare: Mikaela Zelmerlööw, tfn 08-405 50 07

Sekreterare: Anna Sundborg

Sekreterare: Anna Tammelin

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2018.

Mer information


U 2017:09 Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05

Sekreterare: Anna Medin, tfn 08-405 26 41

Sekreterare: Emil Plisch

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018.

Mer information


U 2017:08 Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kenth Nauclér

Sekreterare: Malin Bolinder, tfn 08-405 40 13

Sekreterare: Margitta Fröberg, tfn 08-405 24 78

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Mer information


U 2017:07 Utredningen bättre möjligheter för elever i obligatoriska skolformerna att nå kunskapskraven som minst ska nås

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Greger Bååt

Sekreterare: Marie Törn, tfn 08-405 17 29

Sekreterare: Jan Käll

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Mer information


U 2017:06 Utredningen om tryggare och effektivare studier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt, 070-341 85 14

Sekreterare: Torbjörn Lindqvist, tfn, 072-217 29 39,
torbjorn.lindquist@regeringskansliet.se

Sekreterare: Jenny Wäsström, 072-218 45 12,
jenny.wasstrom@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


U 2017:05 Styr- och resursutredningen (Strut)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pam Fredman, tfn 08-405 88 75

Huvudsekreterare: Lars Olof Mikaelsson, tfn 08-405 25 99

Sekreterare: Anders Steinwall, tfn 08-405 97 27

Sekreterare: Ingeborg Amnéus, tfn 08-405 86 66

Sekreterare: Magnus Petersson, tfn 08-405 86 73

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 december 2018.

Mer information


U 2017:04 2017 års Skolmyndighetsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Hultgren, tfn 08-405 33 91

Sekreterare: Ulf Andersson, tfn 08-405 81 58

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Mer information


U 2017:02 Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bladh

Huvudsekretare: Maria Wilenius, tfn 08-405 84 78

Sekreterare: Albin Gaunt, tfn 08-405 19 00

Sekreterare: Cilla Häggkvist

Sekreterare: Rebecka Stenkvist

Redovisningsdatum

Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning redovisades den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information