U 2017:03 Utredningen om ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare:  Cecilia Christersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Mer information


U 2017:02 Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bladh

Huvudsekretare: Maria Wilenius, tfn 08-405 84 78

Sekreterare: Albin Gaunt, börjar 2017-03-23

Redovisningsdatum

Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning ska redovisas senast den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


U 2017:01 Komvuxutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Roger Mörtvik

Sekreterare: Mona Siösteen, tfn 08-405 85 58

Sekreterare: Mikael Andersson, tfn 08-405 89 90

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


U 2016:07 Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jarmo Lainio

Sekreterare: Sari Pesonen, tfn 08-405 94 97

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Mer information


U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Sekreterare: Gerd Mörck, tfn 08-405 10 94

Sekreterare: Frida Ericmats Rutgersson, tfn 08-405 99 71

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2017-01-23

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras ska redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


U 2016:05 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ebba Östlin

Sekreterare: Kristina Cunningham

Sekreterare: Kristina Söderberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Mer information


U 2016:04 Forskningsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Huvudsekreterare: Linda Stridsberg, tfn 08-405 93 19

Sekreterare: Magnus Stenbeck

Sekreterare: Staffan Malmgren, tfn 08-405 94 11

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 8 december 2017.

Mer information


U 2016:03 Utbildningsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg, tfn 08-405 51 45

Sekreterare: Anne-Therése Zetterström, tfn 08-405 51 43

Sekreterare: Tommy Fraenkel, börjar: 2016-08-24

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Mer information


U 2016:02 Utredningen om översyn av etikprövningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gudmund Toijer

Sekreterare: Magdalena Petersson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2017.

Mer information


U 2016:01 Tillträdesutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Åsa Rurling

Sekreterare: Åsa Nandorf

Bitr. sekreterare: Linnea Gullholmer

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Mer information