U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Karlsson

Huvudsekreterare: Ingrid Edmar

Sekreterare: Roger Aule

Sekreterare: Gastón Fernandéz Palma

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information


U 2021:01 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katrin Stjernfeldt Jammeh

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Karin Hedin

Sekreterare: Anna Tammelin

Sekreterare: Lisa Ekehult

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Mer information


U 2020:08 Sfi-peng till utbildningsanordnare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Tyrefors

Sekreterare: Lisa Ahlström

Sekreterare: Isabella Enbågen

Sekreterare: Robert Östling

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Mer information


U 2020:07 Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Persson

Huvudsekreterare: Cecilia Sandberg

Sekreterare: Marcus Strinäs

Sekreterare: Lina Nyberg

Sekreterare: Maria Götherström

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


U 2020:06 Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Söderqvist

Sekreterare: Magnus Granlund

Sekreterare: Max Stille

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 oktober 2021.

Mer information


U 2020:05 Genomförande av högskoleprovet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Honeth

Sekreterare: Viktoria Mattsson

Sekreterare: Jenny Blom

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2021

Mer information


U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Krantz

Sekreterare: Hanifeh Khayyeri

Sekreterare: Niclas Elofsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Thorwald Larsson, tfn 08-405 18 68, thorwald.larsson@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 november 2021.

Mer information


U 2012:01 Kommittén Svenska Unescorådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, f.d. statsråd och professor i ekonomisk historia

Vice ordförande: Niclas Lindberg, bibliotekschef Västerås stadsbibliotek

Redovisningsdatum

En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska lämnas inom tre månader efter varje avslutad period som en strategi gäller för.

Mer information