U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Sekreterare: Gerd Mörck, tfn 08-405 10 94

Sekreterare: Frida Ericmats Rutgersson, tfn 08-405 99 71

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2017-01-23

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras ska redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


U 2016:05 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ebba Östlin

Sekreterare: Kristina Cunningham

Sekreterare: Kristina Söderberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Mer information


U 2016:04 Forskningsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Huvudsekreterare: Linda Stridsberg, tfn 08-405 93 19

Sekreterare: Magnus Stenbeck

Sekreterare: Staffan Malmgren, tfn 08-405 94 11

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 8 december 2017.

Mer information


U 2016:03 Utbildningsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Westberg, tfn 08-405 51 45

Sekreterare: Anne-Therése Zetterström, tfn 08-405 51 43

Sekreterare: Tommy Fraenkel, börjar: 2016-08-24

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Mer information


U 2016:02 Utredningen om översyn av etikprövningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gudmund Toijer

Sekreterare: Magdalena Petersson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2017.

Mer information


U 2016:01 Tillträdesutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Åsa Rurling

Sekreterare: Åsa Nandorf

Bitr. sekreterare: Linnea Gullholmer

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Mer information


U 2015:10 Valideringsdelegationen 2015-2019

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jonas Milton

Kanslichef: Elin Landell: tfn 08-405 34 57

Sekreterare: Karl Berg, tfn 08-405 49 41

Sekreterare: Josefin Claesson, tfn 08-405 41 89

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

Mer information


U 2015:09 Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Durhan

Sekreterare: Anna Neuman, tfn 08-405 44 10

Sekreterare: Daniel Wanhatalo, tfn 08-405 94 29

Sekreterare: Elin Schmid, börjar: 2017-02-01

Redovisningsdatum

Uppdraget under första och andra punkten (se direktiv) ska redovisas senast den 12 februari 2016. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 maj 2017.

Mer information


U 2015:08 Utredningen nationell samordning för life science

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Lönnberg

Sekreterare: Eric Vänerlöv, tfn 08-405 27 10

Bitr.sekreterare: Ewa Preston, 08-405 54 27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2018. En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2017.

Mer information


U 2015:07 Oredlighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margaretha Fahlgren

Sekreterare: Lars Elfving, 08-405 45 81

Sekreterare: Carolina Östgren, 08-405 23 60

Sekreterare: Lars-Åke Ström, börjar 2016-10-03

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2017.

Mer information