U 2022:08 En skola utan vinstintresse

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Ernestam
sekreterare: Ylva Johnsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Mer information


U 2022:07 Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hans Wiklund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Mer information


U 2022:06 Utredningen om en effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Petersson

Sekreterare: Joakim Appelquist

Sekreterare: Charlotte Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

Mer information


U 2022:05 Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elof Hansjons

Sekreterare: Nils Kabner

Sekreterare: Anders Jutell

Sekreterare: Anna-Sara Falk

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Mer information


U 2022:04 Säkerheten i skolan ska förbättras

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jonas Trolle

Sekreterare: Ulf Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Mer information


U 2022:03 Utredningen om fler vägar till arbetslivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Joanna Giota

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Christina Grönvik

Sekreterare: Mattias Sjöstrand

Sekreterare: Charlotte Persson

Sekreterare: Hannes Theander

Sekreterare: Frida Lundberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2024.

Mer information


U 2022:02 Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Tideman

Sekreterare: Annika Mullaart Ed

Sekreterare: Elisabeth Lindén

Sekreterare: Martin Börjeson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023

Mer information


U 2022:01 Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christer Nylander, 08-405 29 90

Sekreterare: Camilla Lindquist: 08-405 93 87

Kontakta oss:

u.folkbildningsutredning@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.

Mer information


U 2021:05 Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Andersson

Sekreterare: Erica Jonvallen

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Pernilla Åkerlind

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Mer information


U 2021:04 Skolinformationsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Anders Widholm

Sekreterare: Jenny Björstrand

Sekreterare: Linnéa Kleiby

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information