U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Eskilsson

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Jenny Jägsander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Mer information


U 2018:07 Utredningen om fusk vid högskoleprovet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Tansjö

 

Sekreterare: Magdalena Petersson

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 29 november 2019 och i övrigt senast den 1 juli 2019

Mer information


U 2018:06 Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Sandwall Åsberg

Sekreterare: Inger Bergendorff

Sekreterare: Michaela Zankl

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2019.

Mer information


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Huvudsekreterare: Gerd Mörck

Sekreterare: Jonas Vlachos

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2019-05-09

Sekreterare: Anders Norrlid, börjar 2019-05-13

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Mer information


U 2018:03 Betygsutredningen 2018

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Annika Hellewell

Sekreterare: Anna Spada

Sekreterare: Pernilla Lundgren

Sekreterare: John-Erik Bergkvist

Sekreterare: Frida Lundberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Sekreterare: Daniel Wanhatalo, tfn 08-405 26 25

Sekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: prof. Johanna Schiratzki

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 19 december 2019.

Mer information


U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Stjernkvist

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Jan Rehnstam

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Thomas Furusten

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Sekreterare: Margaretha Allen

Sekreterare: Ulrika Åkerdahl, börjar 2019-05-15

 

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Mer information


U 2012:01 Kommittén Svenska Unescorådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, f.d. statsråd och professor i ekonomisk historia

Vice ordförande: Niclas Lindberg, bibliotekschef Västerås stadsbibliotek

Redovisningsdatum

En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska lämnas inom tre månader efter varje avslutad period som en strategi gäller för.

Mer information