U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Eskilsson

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Jenny Jägsander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Mer information


U 2018:07 Utredningen om fusk vid högskoleprovet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Tansjö, börjar 2018-09-20

Sekreterare: Per Ander Nilsson Strandberg, börjar 2018-09-17

Sekreterare: Magdalena Petersson, börjar 2018-09-17

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


U 2018:06 Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Sandwall Åsberg

Sekreterare: Inger Bergendorff

Sekreterare: Michaela Zankl

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas
att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för
nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari
2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Huvudsekreterare: Gerd Mörck

Sekreterare: Jonas Vlachos, börjar 2018-11-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Mer information


U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nihad Bunar

nihad.bunar@regeringskansliet.se

Sekreterare: Anna Bergqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 april 2019.

Mer information


U 2018:03 Betygsutredningen 2018

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Annika Hellewell

Sekreterare: Johan Hardstedt

Sekreterare: Anna Spada

Sekreterare: Pernilla Lundgren

Sekreterare: John-Erik Bergkvist

Sekreterare: Frida Lundberg, börjar 2019-01-07

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Sekreterare: Daniel Wanhatalo, tfn 08-405 26 25

Sekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: prof. Johanna Schiratzki

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2019.

Mer information


U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Stjernkvist

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Jan Rehnstam

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Thomas Furusten

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Sekreterare: Margaretha Allen

 

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Mer information


U 2017:07 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Hultgren

Sekreterare: Marie Törn, tfn 08-405 17 29

Sekreterare: Jan Käll

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Mer information