U 2017:06 Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt, börjar 2017-08-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


U 2017:05 Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pam Fredman, tfn 08-405 88 75

Huvudsekreterare: Lars Olof Mikaelsson, tfn 08-405 25 99

Sekreterare: Anders Steinwall, tfn 08-405 97 27

Sekreterare: Ingeborg Amnéus, tfn 08-405 86 66

Sekreterare: Magnus Petersson, tfn 08-405 83 73

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 december 2018.

Mer information


U 2017:04 Utredningen organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Hultgren, tfn 08-405 33 91

Sekreterare: Ulf Andersson, tfn 08-405 81 58

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Mer information


U 2017:03 Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare:  Cecilia Christersson, tfn 08-405 89 75

Sekreterare: Ingrid Edmar, tfn 08-405 98 64

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Mer information


U 2017:02 Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bladh

Huvudsekretare: Maria Wilenius, tfn 08-405 84 78

Sekreterare: Albin Gaunt, tfn 08-405 19 00

Sekreterare: Agnes Ers, börjar 2017-06-16

Redovisningsdatum

Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning ska redovisas senast den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


U 2017:01 Komvuxutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Roger Mörtvik

Sekreterare: Mona Siösteen, tfn 08-405 85 58

Sekreterare: Mikael Andersson, tfn 08-405 89 90

Sekreterare: Isabella Enbågen, tfn 076-146 95 49

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


U 2016:07 Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jarmo Lainio

Sekreterare: Sari Pesonen, tfn 08-405 94 97

Sekreterare: Moa Nordin, tfn 08-405 88 67

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Mer information


U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Sekreterare: Gerd Mörck, tfn 08-405 10 94

Sekreterare: Frida Ericmats Rutgersson, tfn 08-405 99 71

Sekreterare: Anna Bergqvist, tfn 08-405 83 37

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras ska redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


U 2016:05 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ebba Östlin

Sekreterare: Kristina Cunningham, tfn 08-405 56 13

Sekreterare: Kristina Söderberg, tfn 08-405 53 97

Sekreterare: Mikael Hellstadius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Mer information


U 2016:04 Forskningsdatautredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Huvudsekreterare: Linda Stridsberg, tfn 08-405 93 19

Sekreterare: Magnus Stenbeck

Sekreterare: Staffan Malmgren, tfn 08-405 94 11

Sekreterare: Tommy Fraenkel, tfn 08-405 51 67

Sekreterare: Maria Jacobsson, börjar 2017-08-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 april 2018.

Mer information