UD 2016:01 2016 års marknadskontrollutredning

Mer information


UD 2015:04 Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism

Mer information


UD 2015:03 Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Mer information


UD 2015:02 Afghanistanutredningen

Mer information