UD 2007:04 Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Mer information


UD 2006:04 Statsimmunitet i svensk rätt

Mer information


UD 2006:03 Svenskundervisning i utlandet

Mer information


UD 2006:02 Förutsättningarna för att reglera rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg…

UD 2006:02 Förutsättningarna för att reglera rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut

Mer information


UD 2006:01 Översyn av kredit- och garantiinstrumenten i det svenska utvecklingssamarbetet

Mer information


UD 2005:06 Öppna system för teknisk provning och kontroll

Mer information