UD 2005:04 En ny myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Ny myndighet, Sadev, startar

Den 1 januari 2006 startade den nya myndigheten Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev) sin verksamhet.

Mer information


UD 2005:02 Strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Mer information


UD 2005:01 Sanktionslagsutredningen

Mer information


UD 2004:09 Domstolsprövning av utlänningsärenden m.m.


UD 2004:07 Utredningen om den fria rörligheten för unionsmedborgare

Mer information


UD 2004:05 Skyddsgrundsutredningen

Mer information


UD 2004:04 Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Mer information


UD 2004:03 Utredningen rörande organisation av ett Östersjöcentrum

Mer information