UD 2021:01 Kommittén En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Jäderblom

Huvudsekreterare: Esin Tubluk

Sekreterare: Barbro Elm

Ledamot: Ulrika Cronenberg Mossberg

Ledamot:  Pål Wrange

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 mars 2022.

Mer information


UD 2017:01 Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karl-Henrik Sundström

Generalkommissarie: Jan Thesleff

Vice ordförande: Yvonne Gustafsson

Biträdande generalkommissarie: Ludvig Daver

Biträde: Monica Engström

Biträde: Moa Zeidlitz

Biträde: Mohammed Berwari

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2022.

Mer information


UD 2013:01 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Lindholm Schultz

Kanslichef: Jan Pettersson

Biträdande sekreterare: Anna Florell

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Markus Burman

Utredningssekreterare: Mats Hårsmar

Utredningssekreterare: Lisa Hjelm

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Númi Östlund

 

 

Redovisningsdatum

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att göra en översyn av verksamheten senast 2022.

Mer information