UD 2016:01 2016 års marknadskontrollutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Annika Brickman, tfn 08-405 83 14

Sekreterare: Anna Vinnefors, tfn 08-405 40 91

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2017.

Mer information


UD 2015:04 Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Göransson

Sekreterare: Jenny Ludvigsson, tfn 08-405 83 47

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2017.

Mer information


UD 2013:01 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Lindholm Schultz,

Kanslichef: Sonja Daltung, tfn 08-405 83 73

Praktikant: Alma Wallengren, börjar 2017-08-30

 

Redovisningsdatum

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att under 2018 se över den som grund för beslut om fortsättning.

Mer information