Referens- och expertgrupp

Referens- och expertgrupp

Utredningen bistås av en referensgrupp för arbetsmarknadens parter samt en expertgrupp med representanter för myndigheter och berörda departement.

Referensgrupp

Arbetsgivaralliansen och KFO: Kerstin Wrisemo och Sven Rosqvist

Arbetsgivarverket: Tarja Nevala

Företagarna: Lise-Lotte Argulander

Ledarna: Sara Kullgren

LO: Kent Ackholt

Saco: Jenny Wahlbäck och Helena Larsson

Sveriges Kommuner och Landsting: Tina Eriksson

Svenskt Näringsliv: Niklas Beckman

TCO: Lise Donovan

 

Expertgrupp

Arbetsmarknadsdepartementet: Karin Sandkull

Finansdepartementet: Susanna von Sydow

Näringsdepartementet: Elisabeth Kristensson

Socialdepartementet: Lenita Freidenvall och Leif Westerlind

Utbildningsdepartementet: Fanny Ericson Hållén

Arbetsmiljöverket: Ulrich Stoetzer

Medlingsinstitutet: Per Ewaldsson