S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa mer om såväl utredningens uppdrag som om oss som arbetar i utredningen. Du får också veta hur du kan komma i kontakt med oss.

Sedan i november 2019 har utredningen i uppdrag att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Syftet är att göra det möjligt att rekrytera och behålla personal, såväl män som kvinnor. Utredningen ska förmedla goda exempel, bland annat inom välfärdsteknik.

En viktig del i arbetet är dialogen med kommuner och regioner, myndigheter och organisationer. Därför genomförs dialogseminarier i hela landet.

Betänkandet med bedömningar och rekommendationer ska överlämnas till regeringen senast den 15 juni 2021.