Betänkandet

Onsdagen den 16 juni 2021 överlämnade den särskilde utredaren och nationella samordnaren Göran Johnsson betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till socialminister Lena Hallengren.

Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre SOU 2021:52