Expertgrupp och referensgrupp

Expertgrupp och referensgrupp

 

Expertgrupp

Sakkunniga

Johanna Hedström, departementssekreterare, socialdepartementet

Martina Bergström, departementssekreterare, socialdepartementet

Jan Schierbeck, kansliråd, utbildningsdepartement

 

Experter

Petter Odmark, byråchef, Re-Think

Peter Burman, regionchef, Arbetsmiljöverket

Magdalena Elmersjö, lektor, Södertörns högskola

Yvonne Ahlström, strateg, Akademikerförbundet SSR

Anna Bergendal, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Eva Sahlén, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

Erik Wessman, utredare, Socialstyrelsen

Jonas Karlsson, strateg, Vision

Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Maria Ahlsten, utredare, Kommunal

Ann Johansson, vice förbundsordförande, Vårdförbundet

 

Referensgrupp

Jan Andersson, Pensionärernas Riksorganisation

Gustaf Bucht, SPF Seniorerna

Liza di Paolo-Sandberg, SKPF-Pensionärerna

Kaisa Lamu, Sverigefinska Pensionärerna (SFP)

Jenny Malmgren, Alzheimer Sverige

Ritva Gough, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Gunilla Nordberg, Svenskt Demenscentrum

Maude Kardell, Famna

Zenita Cider, Föreningen Vård- och omsorgscollage

Anita Oxburgh, Anhörigas Riksförbund