Vi som arbetar i utredningen

Vi som arbetar i utredningen

Foto: privat

Foto: Privat

Göran Johnsson

Socialminister Lena Hallengren frågade mig i november om jag ville bli Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Efter kort betänketid svarade jag ja.

För mig är hög kvalitet i vård och omsorg ett måste om Sverige ska vara ett samhälle där den generella välfärden gäller alla.

Jag har varit engagerad i många förändringsprocesser, både som fackligt aktiv på Volvo i Olofström och som förbundsordförande i Metall.

Min erfarenhet är att det bara är möjligt att uppnå god kvalitet på en tjänst eller en produkt om man har engagerade medarbetare med goda arbets- och anställningsvillkor.

Inom industrin ställs höga kvalitetskrav. Kraven på kvalitet får och ska inte sättas lägre i vård och omsorg om äldre.

Bara det bästa är gott nog.

Det kommer att krävas krafttag för att lyckas.

Jag, mitt kansli, expertgruppen och referensgruppen kommer att jobba hårt för att frågan ska flyttas upp på den politiska dagordningen.

 

socialdepartementet11.t5e220e76.m800.xwTthjaxh

Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet

Ann Jönsson

Jag är journalist och har arbetat på dagstidning, läromedelsförlag, inom funktionshinderrörelsen, i Regeringskansliet och som utredare på Socialstyrelsen. Närmast kommer jag från Nordens välfärdscenter, som är en institution under Nordiska ministerrådet. Mitt främsta ansvarsområde där var hur man åstadkommer åldersvänliga städer i Norden.

Att skapa en vård och omsorg om äldre som håller hög kvalitet är en viktig framtidsfråga. Kompetensförsörjningen är central. Att både män och kvinnor, yngre och äldre arbetstagare är intresserade av att söka sig till verksamheten – och att personalen vill stanna. Jag ser fram emot att få arbeta med dessa frågor tillsammans med kommuner och regioner samt med utredningens experter.

 

socialdepartementet05.t5e220e6f.m800.xu4lJT1hk

Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet

Annika Remaeus, huvudsekreterare

Jag är socionom och mitt första arbete var som kurator på långvården i Malmö. Därefter följde nästan 20 år i socialtjänsten i Stockholms stad. Under denna tid arbetade jag inom flera olika verksamhetsområden.

I statlig tjänst har jag arbetat först på Socialstyrelsen, både som utredare och chef, och nu senast på socialdepartementet.

Att få ägna ett och ett halvt år åt kompetensförsörjningen i vården och omsorgen om äldre ser jag som ett av de viktigaste uppdragen man kan få – och vi kommer att arbeta hårt för att tillsammans med kommuner och regioner lyfta möjligheter och hinder till förbättring.

 

socialdepartementet03.t5e220e6a.m800.xc_8p4Kcs

Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet