Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)

 • Vi som arbetade i utredningen
 • Frågeformulär
 • Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)

  Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)

  En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att själv-ständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör vissa andra hälso- och sjukvårds-utbildningar.

  Utredaren ska bl.a.

  • analysera vårdens tillgång på och behov av specialist­sjuksköterskor,
  • föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet,
  • föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuk­sköterskeexamen,
  • se över kraven på tillträde till specialist­sjuksköterske­utbildningen,
  • bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
  • bedöma behoven av en specialiströntgen­sjuksköterske­examen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

  Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.