Aktuellt

Aktuellt

Utredningen vill tacka för alla synpunkter som lämnats på det modellförslag vi presenterade i januari. Med hjälp av dessa synpunkter har vi vidareutvecklat modellen.

Vidareutveckling av övergripande modellförslag