Aktuellt

Aktuellt

”Utredningen vill tacka för alla synpunkter som lämnats på det modellförslag vi presenterade i januari. Med hjälp av dessa synpunkter kommer vi nu att vidareutveckla modellen. Vår ambition är att inför Almedalsveckan presentera ett utvecklat förslag. Vi välkomnar fortsatta inspel men för att vi ska kunna beakta dem i det utvecklade förslaget vill om möjligt få dem före den 1 maj.”