Dokument

Dokument

Här hittar du ett urval av dokument som kommer att ingå som underlag i utredningens betänkande.

Västra Götalandsregionen

Sveriges Ingenjörer

Alf Månsson Professor i Fysiologi II

Inspel från föreningen UniLink

Stephen Hwang – rapport om forskningskvalitet, effektivitet och extern finansiering

Samverkansgruppen för god forskningsmiljö

SULF (Systemfel i kunskapsfabriken)

IT&Telekomföretagen

Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Underlagsrapport av Mats Benner

IQ-Samhällsbyggnad

Kungliga biblioteket

Teknikföretagen

Vetenskap & Allmänhet

UKÄ

Lunds universitet

Karolinska institutet

Konstex – de konstnärliga lärosätenas nätverk

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret

Saco studentråd

Fackförbundet ST

Högskolan Väst

Högskolan i Borås

Stockholms universitet

Högskolan i Skövde

Kungl. Tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet

Umeå universitet

Linnéuniversitetet

Alf Månsson Professor i Fysiologi

Humtank

 SFS

Nationella sekretariatet för genusforskning

Formas

Uppsala universitet

Vetenskapsrådet

SUHF (Dialogseminarium 2018)

SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning)

Akademi Norr

SULFs expertgrupp

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer)

Naturvetarna

Inspel från Lunds universitet

Inspel från Björn Brorström (rektor Högskolan Borås)

Sveriges unga akademi