Expertgrupp

Expertgrupp

Expertgruppens syfte är att biträda utredningen med expertis och kvalitetssäkring. Expertgruppen består av följande personer:

Jonas Björck,

Sara Bringle,

Love Hansson,

Anna Ax,

Mikaela Staaf samt

Markus Hed fr.o.m. den 1 september 2017

 

Parlamentarisk referensgrupp

Utredningen har enligt direktiv haft en parlamentarisk referens­grupp knuten till sig, med ledamöter utsedda av samtliga riksdags­partier. Gruppen har sammanträtt fem gånger. Följande ledamöter har ingått i referensgruppen:

Erik Bengtzboe, Moderaterna (fr.o.m. 2018-02-23)

Fredrik Christensson, Centerpartiet

Annika Eclund, Kristdemokraterna (t.o.m. 2018-11-21)

Roger Haddad, Liberalerna (fr.o.m. 2018-10-30)

Elisabet Knutsson, Miljöpartiet

Hanna Victoria Mörck, Vänsterpartiet

Christer Nylander, Liberalerna (t.o.m. 2018-10-29)

Pia Steensland, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2018-11-22)

Robert Stenkvist, Sverigedemokraterna

Thomas Strand, Socialdemokraterna (t.o.m. 2018-11-12)

Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2018-11-13)

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna (t.o.m. 2018-02-22)