Expertgrupp

Expertgrupp

Expertgruppens syfte är att biträda utredningen med expertis och kvalitetssäkring. Expertgruppen består av följande personer:

Jonas Björck,

Sara Bringle,

Love Hansson,

Anna Ax,

Mikaela Staaf samt

Markus Hed fr.o.m. den 1 september 2017

 

Referensgrupp

Ministern för högre utbildning och forskning, statsrådet Hellmark Knutsson, förordnar nedanstående personer att ingå i en parlamentarisk referensgrupp till Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05). Förordnandena gäller fr.o.m. den 20 september 2017 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i referensgruppen är slutförda.

Christensson, Fredrik, Centerpartiet, ledamot

Eclund, Annika, Kristdemokraterna, ledamot

Knutsson, Elisabet, Miljöpartiet, ledamot

Mörck, Hanna Victoria, Vänsterpartiet, ledamot

Nylander, Christer, Liberalerna, ledamot

Stenkvist, Robert, Sverigedemokraterna, ledamot

Strand, Thomas, Socialdemokraterna, ledamot

Bengtzboe, Erik, Moderaterna, ledamot