Kalendarium

Möten med intressenter under hösten 2017

Utredningen ska bedriva sitt arbete öppet och utåtriktat. Under hösten 2017 avser utredningen att träffa så många intressenter inom högskoleområdet som möjligt t.ex. lärosäten, andra myndigheter, forskningsfinansiärer och arbetsmarknadens parter för inledande möten. Utredningen kommer också att delta i olika aktiveteter som arrangeras av andra organisationer antingen som deltagare eller som inbjuden talare.

Kalendern uppdateras kontinuerligt när nya möten tillkommer.

Därutöver genomför utredningen möten med tidigare och pågående utredningar, experter och olika arbetsgrupper inom högskolesektorn som inte redovisas i kalendariet.

Möten som anordnas av utredningen

5 september, Formas

5 september, Ragnar Söderbergs stiftelse

5 september, Vetenskaprådet

5 september, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

6 september, Vinnova

6 september, Universitetskanslersämbetet

6 september, Universitets- och högskolerådet

6 september, Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

14 september, Saco

14 september, Saco Studentråd

18 september, Sveriges unga akademi

19 september, Wallenbergstiftelserna

20 september, Grupp med universitet

20 september, TCO

21 september, Vetenskap & Allmänhet

22 september, Kungl. Vetenskapsakademin

22 september, Sveriges förenade studentkårer

26 September, Grupp med universitet

28 September, Grupp med högskolor

3 oktober, Mistra

4 oktober, KK Stiftelse

4 oktober, SKL

4 oktober, SULF

5 oktober, Grupp med högskolor

5 oktober, Svenskt Näringliv

6 oktober, Torsten Söderbergs stiftelse

9 oktober, Forte

6 november, Landsorganisationen

7 november, Expertgrupp

7 november, Sveriges Ingenjörer

10 november, Naturvetarna

14 november, Ekonomistyrningsverket

22 november, Parlamentarisk referensgrupp

24 november, Akademi Norr

15 december, Statskontoret

19 december, Mälardalsrådet

9 januari, Besök vid universitetet i Bergen

30 januari, Besök i Helsingfors

1 februari, Lärosätesmöte Göteborg

5 februari, Lärosätesmöte Stockholm

6 februari, Stiftelsen Strategisk Forskning

7 februari, Lärosätesmöte Uppsala

13 februari, Lärosätesmöte Malmö

14 februari, Parlamentarisk referensgrupp

14 februari, Sveriges Ingenjörer, högskoleråd

15 februari, Humtank

21 februari, Expertgrupp

1 mars, Statstjänstemannaförbundet

6 mars, Mälardalsrådet

13 mars, SULFs expertgrupp

16 mars, Möte med enskilda högskolor

20 mars, Teknikföretagen

23 mars, SKL

23 mars, Akademiska hus

4 april, Ordförandemöte (statliga universitet och högskolor

12 april, KLOSS-nets projekten

17 april, Teknikföretagen FOI-grupp

20 april, Lunds universitet

27 april, Uppsala universitet

7 maj, Expertgruppsmöte

9 maj, Teknikföretagen – FoU-referensgrupp

31 maj, Parlamentarisk referensgrupp

1 juni, Studiebesök Haag

9 augusti, Parlamentarisk referensgrupp

23-24 augusti, Studiebesök Köpenhamn och Roskilde

28 augusti, Chalmers fakultetsråd

6 september, SULFs expertgrupp

14 september, IQ-Samhällsbyggnad

Konferenser och seminarier där utredningen deltar eller framträder

12 juni, Kan vi styra universiteten (Uppsala universitet)

15 juni, Framtidens vårdkompetens (UKÄ och Socialstyrelsen)

5 juli, Almedalen (SUHF)

27 september, Styr- och resursseminarium i Riksdagen

11 oktober, Högskola – yrkeshögskola (SUHF och MYh)

18 oktober,  Högskolereformen 1977 (Riksbankens jubileumsfond)

19 oktober, SUHF´s konferens om lärarutbildning

26 oktober, Resursfördelning och ojämställdhet (Nationella sekretariatet för genusforskning)

9 november, HfR (SUHF)

15-16 november, Samhällets kunskapsförsörjning (Riksbankens jubileumsfond)

23 november, Nationella lika villkorskonferensen (Södertörns högskola)

27 november, En högskola för alla (SUHF)

30 november, HfR (SUHF)

4-5 december, Högskolans utmaning (UKÄ)

13 januari, Dialogseminarium, högskoleledningar och forskningsfinansiärer (SUHF)

31 januari, Lärarutbildningskonventet

15 februari, Svenskt Näringsliv – Skuggutredning

21 februari, Entreprenörskapsforum (donationer)

21 februari, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

14 mars, Förbundsförsamling (SUHF)

15 mars, Svenskt Näringsliv – Skuggutredning

21 mars, Utvecklingskonferens för ingenjörsutbildningar

16 april, Svenskt Näringsliv – Skuggutredning

18 april, SACO – Vart är högskolan på väg?

25 april, SamFak – Dekankonferens

26 april, SUHF

26 april, Kompetensförsörjningsdagarna

2 maj, NatFak – Dekankonferens

17 maj, Nya Vägar-konferensen (Campus Västervik)

22 maj, STINT – Linking education and research

23 maj, Konferens med Forskningsnätverket Den högre utbildningen som forskningsobjekt

2 juni, SFS och TCO – What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

3 juli, Almedalen

3 juli, SUHF och SFS

3 juli, SULF

3 juli, Teknikföretagen

4 juli, Mälardalsrådet

4 juli, SUHF

5 juli, TCO