Utredare och sekretariat

Utredare och sekretariat

Särskild utredare

Pam Fredman, tfn 08-405 88 75, 076-145 34 58
pam.fredman@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare

Lars Olof Mikaelsson, tfn 08-405 25 99, 070-864 06 34
lars-olof.mikaelsson@regeringskansliet.se

Sekreterare

Anders Steinwall, tfn 08-405 97 27, 076-798 58 51
anders.steinwall@regeringskansliet.se

Ingeborg Amnéus, tfn 08-405 86 66, 076-7942148
ingeborg.amneus@regeringskansliet.se

Magnus Petersson, tfn 08-405 86 73, 076-148 39 42
magnus.h.petersson@regeringskansliet.se