Regional referensgrupp

Regional referensgrupp

Syftet med den regionala referensgruppen har varit att ge input till Valideringsdelegationen kring förslag i slutbetänkandet. Gruppen bestod av strateger och regionutvecklare från regioner med särskilt engagemang och erfarenhet av validering.

Conny Danielsson, strateg för kompetensförsörjning, Region Dalarna
Marianne Andrén, kompetensstrateg, Region Gävleborg
Gudmundur Kristjansson, näringslivsutvecklare, Region Skåne
Maria Svensson-Hallberg, utvecklingsledare, Region Örebro län
Marja-Leena Lampinen, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Örjan Johansson, regional näringslivsutveckling, Tillväxtverket