• Pågående utredning

  Fi 2018:07 Jämlikhetskommissionen

  Kontaktuppgifter

  Ordförande: Per Molander, f.d. generaldirektör

  Sekreterare: Kristian Persson Kern, tfn 08-405 92 27

  Sekreterare Tove Eliasson, tfn 08-405 36 62

  Sekreterare Frida Widmalm, tfn 08-405 24 26

  Sekreterare: Marie Jakobsson Randers, tfn: 08-405 92 35

  Sekreterare: Irén Norström

  Sekreterare: Marija Vasilevska

  Ledamot: Anna Balkfors, strateg

  Ledamot: Anders Björklund, professor emeritus

  Ledamot: Anna Hedborg, f.d. generaldirektör

  Ledamot: Helena Holmlund, docent

  Ledamot: Olle Lundberg, professor

  Ledamot: Clas Olsson, generaldirektör

  Expert: Mats Johansson, Finansdepartementet

  Expert: Ruth-Aïda Nahum, Finansdepartementet

  Redovisningsdatum

  Kommissionens arbete ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

  Mer information