Delegationen

Delegationen

Parul Sharma (Ordförande)
Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in Business.

Ida Texell (ledamot)
Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.

Mattias Klum (ledamot)
Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor.

Ingrid Petersson (ledamot)
GD på Formas.

Johan Hassel (ledamot)
VD Tankesmedjan Global Utmaning.

Johan Rockström (ledamot)
Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

Johanna Sandahl (ledamot)
Ordförande i Naturskyddsföreningen.

 

Sakkunniga

Ylva Tilander
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning

Cecilia Chroona
Utrikesdepartementet, Enheten global agenda

Emilia Högquist
Miljö- och energidepartementet, Miljömålsenheten