Finansiella stabilitetsrådet

Finansiella stabilitetsrådet

Finansiella stabilitetsrådet – ett diskussionsforum för frågor om finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum med företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken. Rådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Rådet fattar inga beslut

Rådet diskuterar eventuella behov av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser men fattar inga beslut om åtgärderna. Det gör regeringen och myndigheterna som är representerade i rådet självständigt inom sina respektive ansvarsområden.

Rådet träffas två gånger om året

Rådet träffas i normalfallet två gånger per år. Dagordningen inför rådets kommande möte läggs ut på hemsidan en vecka innan mötet. Protokoll från mötet publiceras senast två veckor efter mötet. Om en finansiell kris skulle uppstå, träffas rådet oftare och diskuterar vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen.

Finansmarknadsministern är ordförande i rådet

Rådets möten leds av statsrådet som är ansvarig för finansmarknadsfrågor, Niklas Wykman . Övriga medlemmar är generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksgäldsdirektören Karolina Ekholm och riksbankschefen Stefan Ingves.

Niklas WykmanStefan_Ingve

 

Niklas Wykman                                            Stefan Ingves

Karolina Ekholm

Erik Thedéen                                       Karolina Ekholm