Aktuellt

Aktuellt

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats. På mötet deltog statssekreteraren hos finansmarknadsministern, Ulf Holm, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, effekter av genomförda åtgärder med anledning av coronaviruset, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni 2021