Beredningsgruppen

Beredningsgruppen

Finansiella stabilitetsrådets arbete administreras av en beredningsgrupp och ett kansli

Beredningsgruppen består av två representanter på hög nivå från var av myndigheterna som finns representerade i rådet. Beredningsgruppen träffas månatligen och bereder och planerar arbetet inför rådets möten.