Finansiella stabilitetsrådets kansli

Finansiella stabilitetsrådets kansli

Kansliets roll är att administrera det finansiella stabilitetsrådet och säkerställa att finansiella stabilitetsfrågor kommer högt upp på dagordningen även i normala tider då de flesta obalanser byggs upp och behovet av en förebyggande politik är som störst

Kansliet har en samordnande roll och fungerar som administrativt och analytiskt stöd till finansiella stabilitetsrådet och beredningsgruppen. Kansliet består av:

Niclas Alsén, kanslichef
niclas.alsen@regeringskansliet.se

Gustaf Lundgren, kommittésekreterare,
gustaf.lundgren@regeringskansliet.se
08-405 41 49

Daniel Fast, kommittésekreterare,
daniel.fast@regeringskansliet.se
tel. 08-405 80 13,

Arbetet i Finansiella stabilitetsrådet drivs i form av en kommitté och styrs av ett kommittédirektiv.