Om det tredje delbetänkandet (SOU 2019:29)

Om det tredje delbetänkandet (SOU 2019:29)

Den 5 juni 2019 överlämnade utredningen sitt tredje delbetänkande- God och nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29) – till Socialminister Lena Hallengren. På följande länk kan du läsa mer om detta och se det seminarium som hölls i samband med överlämnandet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/fokus-pa-tillganglighet-i-framtidens-vard/