Referensgrupper och expertgrupp

Referensgrupper och expertgrupp

Referensgrupp med patientföreträdare, Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård och omsorgsanalys

 

Referensgrupp med företrädare för professionerna, företrädare för

Dietisternas riksförbund

Fysioterapeuterna

Kommunal

Läkarförbundet

SSR

Svensk sjuksköterskeförening

Svenska läkaresällskapet

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges farmaceuter

Sveriges psykologförbund

Vision

Vårdförbundet

 

Referensgrupp med företrädare för politiska partier,

Linda Fleetwood, Vänsterpartiet

Emma Henriksson, Kristdemokraterna

Christer Jonsson, Centerpartiet

Thomas Nihlén, Miljöpartiet

Per Ramhorn, Sverigedemokraterna

Kristina Nilsson, Socialdemokraterna

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna

Barbro Westerholm, Liberalerna

Referensgrupp med kommundirektörer

Kommundirektör, Kristianstad,

Kommundirektör, Kungsbacka

Kommundirektör, Luleå

Kommundirektör, Skövde

Kommundirektör, Sollentuna

Kommundirektör, Sotenäs

 

Referensgrupp med företrädare för huvudmän, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket vid SKL

 

Expert- och sakkunniggrupp, företrädare för

Allmänläkare

Distriktssköterska

e-hälsomyndigheten

Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Funktionsrätt Sverige

Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster

Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Landsting

Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskoleenheten

Uppsala Kommun

Karlshamns kommun

Röda Korset

Psykiater